Netwerkmoment BBL en Natuurpunt

Netwerkmoment BBL en Natuurpunt

Op maandag 4 november 2019 was er een netwerkmoment van de vzw Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de vzw Natuurpunt.
Locatie: zetel van de vzw BBL, Tweekerkenstraat 47 in Brussel.

“Interessant”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Samen met een aantal collega’s uit het federaal en het Vlaams parlement hebben we er kennis kunnen maken met een aantal medewerkers van beide organisaties, waarop we de komende legislatuur een beroep kunnen doen rond milieu, natuur, klimaat, mobiliteit, ruimtelijke ordening en aanverwante thema’s.

Het zal nodig zijn als we het ‘lauw’ Vlaams regeerprogramma inzake deze thema’s erop na slaan.

Voor sp.a waren federaal parlementslid Jan Bertels, Bieke Moerman, medewerkster van de sp.a studiedienst en ikzelf aanwezig.”

  • Zie onder andere ook ‘Klimaat’ van zondag 6 oktober 2019 op deze website.
  • Foto: Eigen foto