Nationaal

Professor-emeritus Albert Soenen, ereburger van Sint-Truiden!

Op vrijdag 26 september 2008 werd professor-emeritus Albert Soenen tijdens een korte academische zitting ereburger van de stad Sint-Truiden.

Gemeenschapswachten bestaan 10 jaar!

“Het is net alsof het gisteren was, toen ik 10 jaar geleden in Brussel 'regelde' (toen ging dat nog gemakkelijker dan nu!) dat de stad Sint-Truiden een preventiecontract en stadswachten (de huidige gemeenschapswachten) kreeg”, zegt burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

Proficiat aan Gilberte en Jean-Pierre!

Op zaterdag 27 september 2008 hebben Gilberte Moens en Jean-Pierre Kempeneers hun gouden bruiloft gevierd.

Ik ben terug...uit Afghanistan!

Om en bij de 14.000 kilometer in 2 dagen: het is gekkenwerk, maar het kan niet anders.
In mijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heb ik een ‘blitz -bezoek’ gebracht aan de Belgische militairen in Afghanistan, meer bepaald in Kaboel en Kandahar.

Veiligheid is en blijft een basistaak van de overheid!

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) heeft een enquête uitgevoerd om de perceptie van het grote publiek over private bewaking te meten.

Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet doelgroepenbeleid verder!

“Een goed veiligheidsbeleid moet aandacht hebben voor de verschillende categorieën van de bevolking en een echt doelgroepenbeleid voeren.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ontvangst van een Vietnamese parlementaire delegatie!

Op dinsdag 16 september 2008 hebben de voorzitters van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen Hilde Vautmans en van de commissie voor de Landsverdediging
Ludwig Vandenhove/> een delegatie van het Vietnamese parlement ontvangen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Sint-Truiden gaat Europees!

Op zaterdag 4 oktober 2008 nodigt de stad Sint-Truiden, op initiatief van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, alle burgers die afkomstig zijn van één van de landen van de Europese Unie en die in Sint-Truiden wonen uit voor een gezellig ontmoetingsmoment.
Het gaat over een 600-tal burgers, zo’n 250 gezinnen. 

Barbecue woonwagenterrein ‘Groenheide’!

Op vrijdag 19 september 2008 organiseerde het stadsbestuur een buurtbarbecue op het woonwagenterrein ‘Groenheide’ te Sint-Truiden.

Ludwig Vandenhove wil duidelijkheid over eventuele regularisatie asielzoekers!

“Wanneer gaat minister van Migratie en Asielbeleid Annemie Turtelboom nu eindelijk komen met haar beloofde omzendbrief inzake criteria voor de eventuele regularisatie van bepaalde groepen van asielzoekers?
Haar talrijke beloftes terzake en vooral het uitblijven van die omzendbrief zijn typisch voor deze (non-)regering: veel palaveren, vooral in de media, maar ondertussen NIETS beslissen!”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal