Elk jaar Waals feest in Sint-Truiden?

Op zondag 28 september 2008 heeft B-Plus een Waals feest in Sint-Truiden georganiseerd als tegenhanger van het Vlaams feest, dat dit jaar in Dinant heeft plaatsgevonden.

“Als het van mij afhangt, dan laat ik jaarlijks zulk Waals feest in Sint-Truiden plaatsvinden”, aldus burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

Dit Waals feest in Vlaanderen en het Vlaams feest in Wallonië heeft een politieke betekenis, maar heeft vooral ook de bedoeling om een culturele en toeristische uitwisseling te zijn.
Zonder het politieke element te willen minimaliseren (ik ben trouwens actief lid van de beweging B-Plus en kan mij grotendeels terugvinden in hun standpunten- zie website www.bplus.be), is het mijn overtuiging dat het belangrijk is bij zo’n Waals feest om de nadruk te leggen op het culturele en het toeristische en zo ook het politieke luik aan te raken.

 

 

 

 

 

“In die zin meen ik dat het belangrijk is dat we zo’n Waals feest jaarlijks in Sint-Truiden zouden organiseren met bijvoorbeeld aandacht voor typische Waalse streekproducten.
Sint-Truiden trekt nu al heel wat bezoekers aan uit gemeenten, die vlakbij de taalgrens liggen (Borgworm, Hannuit, Hélècine,…).
Zulk Waals feest kan de aantrekkelijkheid van de stad Sint-Truiden voor de Walen alleen maar verhogen. Uiteraard moeten we er dan ook specifieke promotie rond maken, bijvoorbeeld in de diverse gemeentelijke informatiebladen, via commerciële bladen, etc. in de Waalse gemeenten, die in ons hinterland liggen."

 

 

"Met de verdere regionalisering, die ongetwijfeld zal doorgaan (we worden dan in feite meer buitenland!), is het mijn overtuiging dat we Vlaanderen aantrekkelijk moeten maken voor Wallonië en de steden, die zich daar als eerst rond profileren, zullen daar ook het meest baat bij hebben.
Ik geloof dan ook in zo’n jaarlijks Waals feest.”

 

 

“En als bewegingen, zoals ‘Voorpost’ en ‘Vlaams Belang’ dan vinden dat ze elk jaar moeten komen betogen, dan wil ik dat er graag bijnemen.
Ook hier ben ik duidelijk in: het Vlaanderen dat ‘Voorpost’ en ‘Het Vlaams Belang’ willen, is niet mijn Vlaanderen en de dag dat ‘dat’ Vlaanderen er zou zijn, verhuis ik onmiddellijk!”, besluit Ludwig Vandenhove.