37 speelpleinen op het grondgebied van Sint-Truiden!

Met de renovatie van het openbaar speelplein ‘De wilde gans’ achter gemeenschapsbasisschool ‘De Zonnebloem’ in Wilderen, beschikt Sint-Truiden (opnieuw) over 37 speelpleinen.

 

 

“Van bij mijn aantreden als burgemeester in 1995 vind ik een kindvriendelijk beleid prioritair. Bovendien past de aanleg en de permanente aanpassing van al deze speelpleinen in het buurt- en wijkgericht werken dat ik in het beleid van de stad Sint-Truiden ook zeer belangrijk vind”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op Vlaams niveau blijkt ons beleid qua speelpleinen een voorbeeld.
Onlangs hebben we nog met een aantal Vlaamse speelpleindeskundigen gesproken en daaruit blijkt dat Sint-Truiden op het vlak van uitgebouwde speelpleinen in verhouding met het totaal aantal inwoners zeer goed scoort.

Sint-Truiden zit in de hoogste regionen.

 

 

 

 

Als stadsbestuur van Sint-Truiden zorgen we er ook voor - en sommigen vinden dit misschien logisch, maar dit is helemaal niet het geval in alle andere Vlaamse gemeenten en steden - dat al onze speelpleinen systematisch aangepast worden aan alle wettelijke bepalingen, die nogal hoog liggen, vooral inzake het aspect veiligheid.
Als stad Sint-Truiden staan we erop om hier echt een voorbeeldfunctie te vervullen.

Het pas geopende speelplein in Wilderen is openbaar en dus toegankelijk voor individuele bezoekers, de plaatselijke leden van de Chiro ‘De Wilduraantjes’, maar ook voor de kinderen van de gemeenschapsbasisschool Wilderen ‘De Zonnebloem’.
Op die manier wordt het buurtleven maximaal ondersteund met betrokkenheid van alle groepen. Bovendien is het een mooi voorbeeld van efficiënte besteding van (financiële) middelen: de speeltuinen van een school buiten de traditionele schooluren gebruiken!

Ik wens de kinderen van Wilderen veel speelgenot!