Circussen nog steeds welkom in Sint-Truiden!

“Het is

“Het is schandalig welke berichten de verantwoordelijken van Circus Universal de wereld hebben ingestuurd.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De waarheid heeft haar rechten!”

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken houdt steeds strenge controles op het dierenwelzijn, ook op het welzijn van circusdieren.
Bij elk circus heeft de dierenpolitie de gewoonte om zich ervan te vergewissen dat de dieren in goede omstandigheden vertoeven. Dit gebeurde ook voor de dieren van Circus Universal en van extra viseren is dus zeker geen sprake.

“Wij worden niet voor niets de meest diervriendelijke stad van België genoemd.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden had het circus in eerste instantie een vergunning tot en met 2 november 2008 verleend. Het college van burgemeester en schepenen heeft die vergunning echter moeten beperken tot en met 31 oktober 2008, omdat er te veel parkeer- en verkeersproblemen zouden ontstaan door de wekelijkse rommelmarkt en naar aanleiding van Allerheiligen en het bezoek van heel wat burgers aan het stedelijk kerkhof.
De organisator werd hiervan tijdig per brief en per e-mail in kennis gesteld.

 

 

De organisator van Circus Universal beweert nu zijn brievenbus/postbus niet tijdig gecontroleerd te hebben, waardoor hij niet op de hoogte was van het feit dat het circus op Allerheiligen niet op de Veemarkt mocht blijven staan.
En wat is er dan met de e-mail gebeurd?

 

 

Het stadsbestuur van Sint-Truiden kan niet instaan en/of verantwoordelijk zijn voor de gevolgen die hieruit ontstaan zijn noch voor de financiering van kaarten die na de intrekking van de vergunning verkocht werden.

 

 

Tijdens het opstellen van de circustent waren er ook al problemen, net zoals bij het uithangen van de reclameborden op het openbaar domein.

 

 

“Circussen zijn nog steeds welkom in Sint-Truiden zolang ze zich aan de afspraken houden, maar Circus Universal dus niet meer, omdat zij zich precies niet aan gemaakte afspraken houden en omdat ze verkeerde informatie de wereld in sturen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Circussen zijn een traditie, maar worden steeds zeldzamer, net zoals alle tradities!
Het is aan de overheid in het algemeen en steden en gemeenten in het bijzonder om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst circussen blijven bestaan.

 

 

Wat de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken betreft, is het standpunt duidelijk: binnen goede afspraken en regels blijven circussen in Sint-Truiden welkom! In heel wat andere steden en gemeenten worden circussen trouwens systematisch verboden.

 

Zie ook de tekst ‘Circussen zijn een traditie: zij moeten blijven!’ op mijn website.