Nationaal

Heeft de burger haar/zijn les nu nog niet geleerd?

“De huidige economische crisis is voor mij het teken bij uitstek dat het neo-liberalisme en de vrijemarkteconomie gefaald hebben en doet mij, nog meer dan in het verleden, pleiten voor (opnieuw) meer tussenkomst vanuit de overheid.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Evaluatie 10 jaar politiehervorming…vergeet de integrale veiligheid niet!

"Momenteel wordt er werk gemaakt van een evaluatie van 10 jaar politiehervorming.

Op zich vind ik dit goed, want ik heb er altijd voor gepleit, omdat dit om zo’n historische operatie gaat met betrokkenheid van zoveel mensen. Dergelijke evaluatie zou zelfs PERMANENT moeten gebeuren.", aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Willy Claes: 70 jaar!

Op maandag 24 november 2008 is Willy Claes 70 jaar geworden.

Hoofdcommissaris - korpschef Philip Pirard en burgemeester Ludwig Vandenhove ‘jagen’!

Op zondag 16 november 2008 waren hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard en burgemeester -federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove te gast op de jachtdag van de vzw Steenbron, waarvan voormalig schepen Jef Thewis voorzitter is.

Het loopt nu echt wel de spuigaten uit!

Het loopt nu echt wel de spuigaten uit: het inzetten van camera’s in het politiewerk is een hulpmiddel, géén doel op zich!

Ludwig Vandenhove ontvangt internationale delegatie!

In zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> op donderdag 13 november 2008 een internationale delegatie van de deelnemers aan het College of International and Security Studies van het George C. Marshall European Center for Security Studies ontvangen. 

Gelijke pensioenrechten voor de contractuelen bij steden en gemeenten!

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil gelijke pensioenrechten voor de contractuelen bij steden en gemeenten, dus ook bij de stad Sint-Truiden!

‘KIEZEN VOOR KUNST’ opnieuw van start!

In het weekend van 14, 15 en 16 november 2008 is CURIUES-Sint-Truiden gestart met een nieuwe editie van ‘Kiezen voor Kunst’.
De eerste tentoonstelling vond plaats in Zepperen.

Politiekrant november ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

Nieuwe jeugdprinses en prins carnaval 2008-2009 voor Sint-Truiden!

Op 11 november 2008 om 19.11 uur zijn, op de Groenmarkt na het traditioneel aansteken van de elf latsjanen, officieel de nieuwe jeugdprinses en prins van de stad Sint-Truiden voor het carnavalsseizoen 2008-2009 voorgesteld.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal