Nationaal

Tentoonstelling in Halmaal!

In het weekend van 30 en 31 mei en 1 en 2 juni 2008 vindt in Halmaal voor de 6e keer op rij een kunsttentoonstelling plaats naar aanleiding van Halmaal kermis.
Grote bezieler is Rohnny Houwaer.

Uitspraak naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden!

Ik ben blij en fier om leerling geweest te zijn in deze school.
Deze school heeft mij geleerd OPEN naar de maatschappij te kijken, VERDRAAGZAAM te zijn, te PRATEN met mensen, een BREDE KIJK te hebben op de samenleving en niet ENG en BEKROMPEN te denken.

Jobstudenten bereiden zich voor op de vakantie!

De stad Sint-Truiden voert ook in 2008 een actief en gestructureerd jobstudentenbeleid.
“Dit is één van de speerpunten binnen een degelijk en kwalitatief jongeren- en werkgelegenheidsbeleid”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove ontvangt de nieuwe Roemeense ambassadeur in België!

In zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger op woensdag 14 mei 2008 een onderhoud gehad met de nieuwe Roemeense ambassadeur, de heer Ovidiu Dranga.

Problemen met Katarakt? Luxeproblemen!

Ik ben ongelooflijk verbaasd als ik collega-burgemeesters nu hoor spreken over bepaalde problemen rond de Katarakt-hype.
Dat individuele burgers dit doen, kan ik (nog) begrijpen.
Van collega-politici, zeker burgemeesters, begrijp ik dit niet.
Zij moeten durven op lange termijn denken en uit deze, wat ik noem luxeproblemen, precies conclusies trekken om een beleid uit te tekenen.

10e internationale militaire taptoe andermaal een groot succes!

Op woensdag 21 mei 2008 vond al voor de 10e keer de internationale militaire taptoe plaats op de Grote Markt van Sint-Truiden.
Het was andermaal een groot succes.
Alle aanwezigen bevestigden dat de Grote Markt van Sint-Truiden in België misschien wel de meest ideale plaats is om zo'n militaire taptoe te organiseren.

'Gloob-Fanfare!'

Op dinsdag 13 mei 2008 werd het project ‘Gloob-Fanfare’, uitgewerkt door Djapo V.Z.W., voorgesteld aan alle leerkrachten van het lager- en kleuteronderwijs.
Het objectief van de ‘Gloob-Fanfare’ is de strijd tegen onze grote ecologische voetafdruk die een steeds belangrijkere tol begint te eisen in de wereld.
Een afgevaardigde van het kabinet van minister-president Kris Peeters van de Vlaamse Regering en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove hebben samen dit project symbolisch ‘ingefietst’ en ‘ingestapt’.

Permanente kunstroute in Sint-Truiden?

Op zondag 18 mei 2008 organiseerden de Koninklijk Kunstkring, ‘Kunst Groen’ en Curieus een eerste kunstwandeling door Sint-Truiden.

'Kronieken uit de KAST!'

De zestigste verjaardag van het Koninklijk Atheneum wordt in de verf gezet met een verhalenbundel volgens het principe van ‘oral history’ onder de titel  ‘Kronieken uit de KAST’. Het boek werd op een druk bijgewoonde academische zitting op vrijdag 16 mei 2008 officieel voorgesteld aan het grote publiek.

Vorming binnen Defensie verstevigd!

Federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft als voorzitter van de Kamercommissie voor de Landsverdediging een tweetal parlementaire vragen gesteld aan minister van Defensie Pieter De Crem met het oog op de versterking van de functie vorming binnen Defensie in het algemeen en de werking van de Campus Saffraanberg (Koninklijke School voor Onderofficieren - KSOO)  in het bijzonder.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal