september 2023

Wat gebeurt er met de Minderbroederssite?

De Eerwaarde Minderbroeders zijn al een tijdje weg uit Sint-Truiden.
Op zondag 10 september 2023 waren een aantal onder hen nog eens aanwezig in Sint-Truiden naar aanleiding van Open Monumenten Dag (OMD).

Wat gebeurt er inmiddels met de Minderbroederssite?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Fractiedagen VOORUIT

Op zondag 10 en maandag 11 september 2023 vonden de traditionele VOORUIT-fractiedagen plaats in vakantiecentrum De Barkentijn vzw in Nieuwpoort, Albert I Laan 126.

“Deze fractiedagen zijn steeds de start van het politieke jaar voor VOORUIT”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Naast de Europese, federale, Brusselse en Vlaamse verkozenen zijn daar de leden van het partijbureau, een aantal mandatarissen van de Vlaamse centrumsteden en de personeelsleden aanwezig. Het is een belangrijke formele, maar evenzeer informele samenkomst.

Alle politieke partijen organiseren zulke fractiedagen bij het begin van het politieke werkjaar. 

Tags:

“Zorgboerderijen zijn belangrijk”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zal de stad Sint-Truiden zich dat nog kunnen permitteren?

“Op vrijdagavond 8 september 2023 zijn Sonja en de nichtjes en neefje met de ballon van de stad Sint-Truiden de lucht ingegaan.
Uiteraard zelf betaald, om alle misverstanden te vermijden.
Hoelang zal de ballon het nog uithouden en/of is er geld voor een nieuwe?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

Burgemeester

Een voorakkoord is er niet, maar we voeren wel al gesprekken. Ook met VOORUIT.
Een coalitie met VOORUIT en Ludwig Vandenhove als burgemeester en ikzelf als schepen is voor mij evengoed een optie.

Meer en betere kinderopvang is nodig

“Het is duidelijk dat het politieke werkjaar begonnen is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een eerste Vlaams dossier wordt in de media al uitgevochten tussen de meerderheidspartijen cd&v en N-VA: kinderopvang.

Voor ons als VOORUIT is een kwalitatieve kinderopvang een absolute prioriteit: alleen met sterke kinderopvang heeft elk kind gelijke kansen” (1).

(Te) weinig biologische landbouw in België en Vlaanderen

“Meer biologische landbouw is belangrijk voor het leefmilieu en het klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar wat stellen we vast? Dat België en vooral Vlaanderen achterop hinken binnen de Europese Unie (EU).

Volgens de meest recente cijfers wordt 9,1% van het totale Europese landbouwareaal biologisch bewerkt.
Uiteraard hebben landen met een grote oppervlakte meer mogelijkheden. Maar zelfs als we rekening houden met onze beperkte oppervlakte, blijft ons land en zeker Vlaanderen relatief achter.

Nieuwsbrief nr. 205

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Arbeidsbereidheid stijgt

“Blijkbaar stijgt de arbeidsbereidheid onder de Vlamingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Dat is een goede zaak, zo kan de werkzaamheidsgraad naar omhoog.

Een hogere werkzaamheidsgraad is één van de hoofddoelstellingen van de federale en deelregeringen.
Meer personen aan het werk betekent minder uitgaven voor werkloosheid en meer inkomsten via belastingen.

Zorgzame buurten: stand van zaken

“Ik ben een grote voorstander om in te zetten op buurten, dorpen, wijken, kortom DICHTBIJ DE BURGER”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar in het project ‘Zorgzame buurten’ van de Vlaamse regering geloof ik niet echt.

‘Zorgzame buurten’ is één van de initiatieven in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.
Het concept Vlaamse Veerkracht is er gekomen als gevolg van Covid19 en de sociaaleconomische impact ervan.

“Jeugdvoetbal was nog nooit zo duur”

Dat is de titel op de eerste pagina van Het Belang van Limburg van dinsdag 5 september 2023. (1)

Herinneringen

We zijn minder actor dan we denken en meer lijdend voorwerp. We maken geen herinneringen, herinneringen maken zich veelal zelf. Ze bespringen ons, bespelen ons, spelen jaren verstoppertje, om dan weer tevoorschijn te komen en ons even gevangen te houden.

Freddy Davis Dinner & Dance

Op zondag 17 september 2023 is er een Freddy Davis Dinner & Dance in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden.

Hieronder vindt u de nodige info.

Pagina's