september 2023

Wild Apples

“Wild Apples is de titel van een tentoonstelling in een aantal ruimten - één vleugel - van de Abdij in Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Appels horen thuis in Haspengouw en Sint-Truiden en daar refereert het initiatief naar, vandaar de titel. 
Appels hebben jaren economische voorspoed gebracht voor de fruitsector en de regio. Maar de internationale concurrentie slaat nu ongenadig toe.
Enkel een nieuw ras of nieuwe rassen kunnen economisch soelaas brengen. (1) 

Verkiezingslijsten en voetbalploegen

Een sterke verkiezingslijst maken is voor mij hetzelfde als een goed voetbalelftal samenstellen.

De beste keuzes maken uit een zo groot mogelijke kern/groep, de beste speler/kandidaat kiezen op de juiste plaats, spelers/kandidaten tegenover elkaar afwegen, rekening houden met de samenstelling van de andere ploegen/lijsten, etc. Ja, ik heb mij al dikwijls een beetje trainer gevoeld. 

Cafés blijven belangrijk voor het sociale leven

“Het aantal cafés gaat zienderogen achteruit in Vlaanderen en Limburg.
Geen goede zaak voor het buurt- en het sociale leven en het toenemende individualisme”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Enkele cijfers: het aantal cafés in Vlaanderen zakte met 32,2% tussen 2013 en 2023 of één op de drie cafés verdween. (1)
In Limburg is het nog erger: daar verdween in diezelfde periode 40% van de cafés. (2)

Rechterlijke uitspraken moeten nageleefd worden

“In een democratie zijn er de drie traditionele machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke.
Zij moeten gescheiden van elkaar kunnen werken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Velen zullen het theorie vinden. Of zeggen dat we toch niet in een echte democratie leven.

Tags:

Dansnamiddag S-Plus en VOORUIT Sint-Truiden

“De volgende dansnamiddag van S-Plus en VOORUIT gaat door op zondag 1 oktober 2023”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Iedereen is welkom.
Hieronder vindt u alle praktische informatie.”

Trudocs heeft gelijk

“De bezieler van de lokale nieuwswebsite Trudocs Bernard Derwa heeft een bijdrage geschreven over de erfpachtovereenkomst, die de stad Sint-Truiden afgesloten heeft met betrekking tot de Minderbroederssite”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Hij baseert het artikel op de tekst, die ik hierover geschreven heb op mijn website.”

Hieronder vindt u de bijdrage op www.trudocs.be. (1)

Nieuwsbrief nr. 207

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Kinderopvanginitiatieven in Limburg nog lager dan in Vlaanderen

“De problematiek van de kinderopvang is actueler dan ooit, ook door de Septemberverklaring van de Vlaamse regering in het Vlaams Parlement op maandag 25 september 2023”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Er moeten meer plaatsen komen, elke begeleider zou op minder kinderen moeten passen en de kwaliteit moet evenzeer met andere maatregelen naar omhoog.  

Hamsters moeten dringend beter beschermd worden in Vlaanderen

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het opgezette Soortenbeschermingsprogramma, dat heel wat geld kost, dreigt een maat voor niets te worden”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik heb er nog aan meegewerkt als toenmalig Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur. 

Het volgende Soortenbeschermingsprogramma moet anders opgevat worden.
Het leefgebied is nu te klein en er wordt teveel geoogst in te korte tijd en op een te vroeg tijdstip. Daardoor valt de beschutting weg.

“Niet mijn fout of mijn schuld”

Hoe dikwijls hoor ik dat tegenwoordig niet zeggen in vergaderingen, bij organisaties, in de politiek, etc. 
“Het zijn altijd de anderen geweest.” 

Het is vooral de jongere generatie, die ‘de zwarte piet’ graag doorschuift. En geen of alleszins te weinig verantwoordelijkheid neemt.

Is het een teken van de tijd? Of is het eigen aan de jongeren? Of ben ik (te) oud aan het worden? Of heeft elke oudere generatie dat zo ervaren?
Het is sowieso geen goed maatschappelijk fenomeen.

Infosessie ‘LEVENSEINDE’

S-Plus organiseert op maandag 9 oktober 2023 een infosessie rond ‘LEVENSEINDE’.
Locatie: Huis van de Mens, Kazernestraat 10, Sint-Truiden.

“Het is geen plezant thema, maar iedereen wordt er nu eenmaal ooit, liefst zo laat mogelijk, 
mee geconfronteerd”, zegt S-Plus-bestuurslid Ludwig Vandenhove.

“Kom u informeren tijdens deze sessie.”

Hieronder vindt u alle praktische informatie.
De toegang is gratis.

Ook dat nog

“Het cd&v-Open Vld-N-VA- stadsbestuur van Sint-Truiden - N-VA maakt er pas deel van uit na de verkiezingen van 2018 - heeft blijkbaar meer dan tien jaar nodig gehad om tot het besef te komen dat er iets moet gebeuren met het administratief centrum ‘Schuttershof’ (Kazernevest 13)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Er is nu plots een mail vertrokken naar het gemeentepersoneel dat er naar een oplossing gezocht wordt.

Neen, geen flexi-jobs in de kinderopvang

“De Liberalen promoten flexi-jobs, voor hen is dat de veruiterlijking van een (nog meer) flexibele arbeidsmarkt. 
Ze willen nu zelfs de crisis in de kinderopvang aanpakken via zulke flexi-jobs”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's