Zal de stad Sint-Truiden zich dat nog kunnen permitteren?

“Op vrijdagavond 8 september 2023 zijn Sonja en de nichtjes en neefje met de ballon van de stad Sint-Truiden de lucht ingegaan.
Uiteraard zelf betaald, om alle misverstanden te vermijden.
Hoelang zal de ballon het nog uithouden en/of is er geld voor een nieuwe?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

De aankoop van een luchtballon om promotie te maken voor de stad Sint-Truiden en als uithangbord voor de jaarlijkse ballonhappening op de Grote Markt was een initiatief van mijn goede vriend en toenmalig schepen van Sport Johnny Vangrieken (toen sp.a, nu VOORUIT).
Ik sta nog altijd achter die beslissing
.

De toestand van de stadsfinanciën van de stad Sint-Truiden is nooit gemakkelijk geweest, maar wij zijn er in de periode dat wij als Socialisten mee bestuurd hebben altijd in geslaagd om goed op de centen te letten, zodat er geld overbleef voor bijvoorbeeld citymarketing en/of om de stad te promoten.
Zal dat in de (nabije) toekomst nog kunnen? Dat zal zeer moeilijk zijn met de huidige financiële situatie als gevolg van het beleid van de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid.
De beste promotie voor de stad Sint-Truiden zal een ander, transparanter beleid zijn, dichtbij de burger. En dat is een zaak van houding en mentaliteit, niet van geld.
Het zal eerder de optie zijn om de stad te beheren en louter de basistaken goed te vervullen.
Dat zal een aantal jaren moeten volgehouden worden om de financiële toestand opnieuw wat gezonder te maken
.
Er is geen andere keuze: dat principe zal gelden voor alle politieke partijen, die na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2023 deel zullen uitmaken van de meerderheid.

Lieke, Estée, Charlotte, Sonja en Menno vonden de ballonvlucht alleszins een prachtige belevenis.”