september 2023

Burgemeester

Een voorakkoord is er niet, maar we voeren wel al gesprekken. Ook met VOORUIT.
Een coalitie met VOORUIT en Ludwig Vandenhove als burgemeester en ikzelf als schepen is voor mij evengoed een optie.

Meer en betere kinderopvang is nodig

“Het is duidelijk dat het politieke werkjaar begonnen is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een eerste Vlaams dossier wordt in de media al uitgevochten tussen de meerderheidspartijen cd&v en N-VA: kinderopvang.

Voor ons als VOORUIT is een kwalitatieve kinderopvang een absolute prioriteit: alleen met sterke kinderopvang heeft elk kind gelijke kansen” (1).

(Te) weinig biologische landbouw in België en Vlaanderen

“Meer biologische landbouw is belangrijk voor het leefmilieu en het klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar wat stellen we vast? Dat België en vooral Vlaanderen achterop hinken binnen de Europese Unie (EU).

Volgens de meest recente cijfers wordt 9,1% van het totale Europese landbouwareaal biologisch bewerkt.
Uiteraard hebben landen met een grote oppervlakte meer mogelijkheden. Maar zelfs als we rekening houden met onze beperkte oppervlakte, blijft ons land en zeker Vlaanderen relatief achter.

Nieuwsbrief nr. 205

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Arbeidsbereidheid stijgt

“Blijkbaar stijgt de arbeidsbereidheid onder de Vlamingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Dat is een goede zaak, zo kan de werkzaamheidsgraad naar omhoog.

Een hogere werkzaamheidsgraad is één van de hoofddoelstellingen van de federale en deelregeringen.
Meer personen aan het werk betekent minder uitgaven voor werkloosheid en meer inkomsten via belastingen.

Zorgzame buurten: stand van zaken

“Ik ben een grote voorstander om in te zetten op buurten, dorpen, wijken, kortom DICHTBIJ DE BURGER”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar in het project ‘Zorgzame buurten’ van de Vlaamse regering geloof ik niet echt.

‘Zorgzame buurten’ is één van de initiatieven in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.
Het concept Vlaamse Veerkracht is er gekomen als gevolg van Covid19 en de sociaaleconomische impact ervan.

“Jeugdvoetbal was nog nooit zo duur”

Dat is de titel op de eerste pagina van Het Belang van Limburg van dinsdag 5 september 2023. (1)

Herinneringen

We zijn minder actor dan we denken en meer lijdend voorwerp. We maken geen herinneringen, herinneringen maken zich veelal zelf. Ze bespringen ons, bespelen ons, spelen jaren verstoppertje, om dan weer tevoorschijn te komen en ons even gevangen te houden.

Freddy Davis Dinner & Dance

Op zondag 17 september 2023 is er een Freddy Davis Dinner & Dance in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden.

Hieronder vindt u de nodige info.

Tweede petanquetoernooi Ludwig Vandenhove

Op zaterdag 2 september 2023 vond op de terreinen van petanqueclub ’t Klikske in Aalst (deelgemeente Sint-Truiden), Erberstraat 25 de tweede editie van het petanquetoernooi Ludwig Vandenhove plaats.
Organisatie: petanqueclub Fenix.

Is er zelfs geen geld meer om de zebrapaden te herschilderen?

“Namens VOORUIT Sint-Truiden reageren de collega-gemeenteraadsleden Filip Moers en Gert Stas terecht tegen de slecht of niet-herschilderde zebrapaden op diverse plaatsen in Sint-Truiden”(1), zegt Ludwig Vandenhove.

Wat is er essentiëler dan verkeersveiligheid in het algemeen en voor de schoolkinderen in het bijzonder?

Doe bij een fusie altijd een referendum

“Nadat de Tongenaren neen gezegd hebben tegen de fusie met Borgloon (1), herhaal ik mijn voorstel aan de Vlaamse regering: verplicht gemeenten, die willen fusioneren, een referendum te organiseren over het voorstel bij hun bevolking”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een fusie betekent een belangrijke kwestie voor de inwoners. Dat geldt zakelijk en organisatorisch, maar zeker ook emotioneel. En dat laatste element mag meespelen wat mij betreft. Dus lijkt het mij logisch dat bewoners de kans krijgen hun mening hierover te geven.

Extra politieraad: een maat voor niets

“Voor mij was de extra politieraad van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken van donderdag 31 augustus 2023 een maat voor niets (1)”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.

“Een bundel van 16 bladzijden met een opsomming van wat er de voorbije jaren is gebeurd en veel uitleg, maar geen concreet actieplan: dat is voor mij de samenvatting van de vergadering. Zulke concrete initiatieven en acties zijn nochtans precies wat je zou mogen verwachten na de recente gebeurtenissen in Sint-Truiden.

Pagina's