september 2023

Senioren en het Vlaams beleid

Op vrijdag 13 oktober 2023 organiseren S-Plus, de Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)-Senioren en VOORUIT de laatste van drie studiedagen rond de verschillende verkiezingen in 2024.
Locatie: Provinciehuis Limburg, Universiteitslaan 1, Hasselt.

Socialistische tradities in ere houden

“Tradities moeten in ere gehouden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat geldt zeker en misschien nog meer voor het Socialisme. 

Eén van die tradities is het jaarlijks concert van de harmonie van de mutualiteit ‘De Voorzorg’, inmiddels 'Solidaris', op de Grote Markt van Hasselt, naar aanleiding van de jaarlijkse kermis.

Op zaterdag 16 september 2023 was het weer zover.
Zoals elk jaar, als het enigszins lukt in mijn agenda, ben ik erbij.

Tags:

Meer opleidingen voor de Universiteit Hasselt: akkoord!

Rector Bernard Vanheusden van de Universiteit Hasselt (UHasselt) pleit voor bijkomende opleidingen in Limburg. (1)

“Volledig terecht”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Op VOORUIT en mijzelf kan hij blijven rekenen.

Vakbond voor de dieren

Ik ben een grote aanhanger van de vakbonden, zij blijven nodig. Ik ben er ook al jaren lid van.

 

Ik ben evenzeer lid van Global Action in The Interest of Animals (GAIA).
Voor mij is GAIA de vakbond van de dieren.  

Waarom geen autoloze/autovrije zondag in Sint-Truiden?

“Op zondag 17 september 2023 is er in heel wat gemeenten -de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 48 Vlaamse gemeenten en steden- weer een autoloze/autovrije zondag”, zegt Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Diverse grote steden zijn erbij naast Brussel, zoals Gent en Antwerpen. Maar ook kleinere gemeenten en steden.
Waarom doet Sint-Truiden andermaal niet mee, zoals in de periode dat sp.a (nu VOORUIT) deel uitmaakte van de bestuursmeerderheid?

Huisdieren zijn belangrijk voor patiënten

“Het is wetenschappelijk bewezen: huisdieren hebben een positieve invloed op de mentale gezondheid en het welzijn van hun baasjes. Daarom verdient het initiatief van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden met de oprichting van een huisdierenpaviljoen navolging (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 206

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Gratis psychologische hulp voor kinderen

“Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft ervoor gezorgd dat de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB ’s) vanaf dit schooljaar gratis sessies kunnen organiseren met klinisch psychologen en/of orthopedagogen. Het kan klassikaal of individueel. Een schitterend en noodzakelijk initiatief, een voorbeeld van preventie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Tags:

Ludwig Vandenhove op bedrijfsstage bij Aperam

“Werkgeversorganisatie Voka-Kamers van Koophandel organiseert elk jaar zomerstages voor politici. Zo kunnen politici kennismaken met het functioneren van ondernemingen in de praktijk en komt het tot interessante uitwisseling van ideeën”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
 
“Politiekers moeten met hun voeten in de praktijk staan, dit soort bedrijfsstages komt daaraan tegemoet.

Strijd tegen de banken: VOORUIT doet voort

Parti Socialiste (PS) en VOORUIT zetten de strijd verder tegen de banken voor wat betreft de dienstverlening (de universele bankdienst) en een minimale verspreiding van geldautomaten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het wetsvoorstel dat wij als Socialisten ingediend hebben in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft nu een gunstig advies gekregen van de Europese Centrale Bank (ECB): een belangrijke stap.

Tags:

Meer handhaving graag

“Ik blijf het herhalen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Er is te weinig handhaving in Vlaanderen en dat geldt zeker voor leefmilieu en natuur.

Ik stelde begin dit jaar opnieuw een schriftelijke parlementaire vraag over de aantallen processen-verbaal dat de afdeling Handhaving van het departement Omgeving sinds 2019 heeft opgesteld per provincie met betrekking tot milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. Ook vroeg ik naar de beschikbaarheid van personeel.

Er zijn opmerkelijke verschillen per provincie.

In het midden van het bed

“Ligt VOORUIT in het midden van het bed na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024?
Willen verschillende politieke partijen VOORUIT als partner?
Dat suggereert vriend en journalist Dirk Selis alleszins in zijn bijdrage op de lokale nieuwswebsite Trudocs ‘Verkast N-VA in 2024 naar de Truiense oppositie?’ (1)”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Artificiële Intelligentie (AI) en democratie

Artificiële Intelligentie (AI) en ChatGenerative Pre-trained Transformer (ChatGPT) bieden ongetwijfeld mogelijkheden als ze positief gebruikt worden. Maar dat positief gebruiken kennen we inmiddels van de sociale media.

 

 

AI en ChatGPT zijn een bedreiging voor de democratie.
Wie ze stuurt, is de baas.

Pagina's