Wat gebeurt er met de Minderbroederssite?

De Eerwaarde Minderbroeders zijn al een tijdje weg uit Sint-Truiden.
Op zondag 10 september 2023 waren een aantal onder hen nog eens aanwezig in Sint-Truiden naar aanleiding van Open Monumenten Dag (OMD).

Wat gebeurt er inmiddels met de Minderbroederssite?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De stad Sint-Truiden heeft in 2018 - de toenmalige cd&v-Open Vld-coalitie - de site in erfpacht genomen van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming voor dertig jaar vanaf dinsdag 1 januari 2019 tot en met  donderdag 31 december 2048.
Bedrag (‘canon’): 67 500 euro per jaar, om de vijf jaar geïndexeerd.

Het oorspronkelijke plan was om in de Minderbroederssite een aantal stadsdiensten onder te brengen.
Het is correct dat de stadsdiensten teveel verspreid zitten en dat er iets moet gebeuren met het verouderde administratief centrum. Maar dat is nog geen reden om met zulk een plan te komen. Voor mij is dat pure grootheidswaanzin, zeker omdat de financiële toestand toen ook al niet meer goed was. Vooraleer een gemeente zulke beslissing neemt, zou er minimaal een raming en planning moeten zijn over kostprijs, mogelijkheden en moeilijkheden en timing, maar niet dus.
Inmiddels is deze piste verlaten. Bijgevolg heeft de stad Sint-Truiden er nog eens een gebouw bij zonder bestemming, zelfs nog een kerk, terwijl er geen globaal kerkenplan is en er nog een herbestemming moet gezocht worden voor zoveel kerken.

Ik ben akkoord dat het de taak is van de stad Sint-Truiden om samen met de eigenaar mee naar een oplossing te zoeken voor de herbestemming van zulk historisch gebouw. Maar tussen die doelstelling en het in erfpacht nemen ervan zonder te weten wat de toekomstige bestemming is, is er een groot onderscheid. Bovendien betekent het weer een serieuze jaarlijkse hap uit het budget gedurende dertig jaar.

Het is zelfs nog erger geworden.
Oorspronkelijk zaten er in het zogeheten Hoflokaal een aantal verenigingen en instanties, vooral actief rond religies en/of geloofsovertuigingen en integratie.
In mijn periode als burgemeester hadden wij dat lokaal (niet de hele site!) al gehuurd met de bedoeling in de stad Sint-Truiden een zo sterk mogelijke interculturele en interreligieuze dialoog tot stand te brengen.
De filosofie van de Franciscanen (de Minderbroeders) past perfect in die geest van openheid naar andere religies en/of geloofsovertuigingen toe.
De bedoeling was dat idee meer permanente gestalte te geven op basis van de tentoonstelling ‘Van hieraf moet je gaan’ rond wereldgodsdiensten tijdens de Trudofeesten in 2005.

Inmiddels is de hele site afgesloten, bijgevolg eveneens het Hoflokaal.
Ik citeer: “Er is besloten de hele site volledig af te sluiten. Deze beslissing werd genomen omwille van veiligheidsredenen en ter bescherming van de site. De keuze voor deze vergrendeling en beveiliging heeft als gevolg dat er geen activiteiten meer kunnen plaatsvinden in het Hoflokaal.” (1) 
Begrijpen wie kan: een site in erfpacht nemen voor dertig jaar en ze dan afsluiten.

Heel dit dossier komt nog maar eens boven al die andere, waaraan de toekomstige meerderheid na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024 het hoofd zal moeten bieden.”

  • (1)Interne mail stad Sint-Truiden na een vraag van VOORUIT-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
     
  • Zie onder andere ‘Hoflokaal’ van dinsdag 16 januari 2018 op deze website.    
     
  • Foto: Facebookpagina van de stad Sint-Truiden.