Waarom geen autoloze/autovrije zondag in Sint-Truiden?

“Op zondag 17 september 2023 is er in heel wat gemeenten -de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 48 Vlaamse gemeenten en steden- weer een autoloze/autovrije zondag”, zegt Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Diverse grote steden zijn erbij naast Brussel, zoals Gent en Antwerpen. Maar ook kleinere gemeenten en steden.
Waarom doet Sint-Truiden andermaal niet mee, zoals in de periode dat sp.a (nu VOORUIT) deel uitmaakte van de bestuursmeerderheid?

Zulke autoloze/autovrije dag heeft een groot sensibiliserend effect. En is dat net niet nodig in het kader van het leefmilieu- en klimaatbeleid? Het is een schitterend evenement dat bovendien niet veel geld kost in vergelijking met andere activiteiten.
Geef voor één dag de straten en pleinen terug aan de burgers en vooral aan de kinderen en de jongeren voor bepaalde specifieke initiatieven.

Alles kadert binnen de Europese Week van de Mobiliteit van zaterdag 16 tot en met vrijdag 22 september 2023. (1)

Vlaanderen zou veel meer sturend moeten optreden rond autoloze/autovrije dagen.
Waarom zelfs geen verplichting opleggen voor die éne dag per jaar?
Ik heb Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld)  daarover al ondervraagd in het Vlaams Parlement, maar het antwoord was NEEN.
Spijtig! (2)

Het klimaatprobleem wordt steeds groter, dat bewijzen de talrijke natuurrampen de afgelopen periode. Ja, en we moeten met onszelf beginnen.
Alle kleine en grote inspanningen zijn goed om het klimaatprobleem trachten te beheersen en daar horen zeker preventieve en sensibiliserende acties bij. 

En wat doet de stad Sint-Truiden? Op vrijdag 15 september 2023 werden er vier parkings vrijgemaakt in het stadscentrum om organisaties ze te laten innemen om zich kenbaar te maken aan het grote publiek. Maar nergens was te zien wat de bedoeling ervan was.
Dat was dan de deelname aan het event ‘Parl(ing) Day’.
Een stad Sint-Truiden moet meer doen in het kader van die Europese Week van de Mobiliteit.”   

___