Meer opleidingen voor de Universiteit Hasselt: akkoord!

Rector Bernard Vanheusden van de Universiteit Hasselt (UHasselt) pleit voor bijkomende opleidingen in Limburg. (1)

“Volledig terecht”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Op VOORUIT en mijzelf kan hij blijven rekenen.

Er is inderdaad behoefte aan bijkomende opleidingen aan de UHasselt.
Uiteindelijk is het een bevestiging van de vraag van gewezen rector Luc De Schepper voor twaalf nieuwe opleidingen in tien jaar tijd.
Dat document was goed gefundeerd en blijft actueel voor VOORUIT.
Wij hebben ons daar steeds achter geschaard als VOORUIT, binnen en buiten het Vlaams Parlement en blijven dat doen.

Nieuwe opleidingen voor Limburg zijn belangrijk, omdat:
-Limburg hier recht op heeft, net zoals andere universiteiten en provincies.
Het percentage van 7 procent van opleidingen voor academische bachelors en masters in Limburg ten opzichte van het Vlaamse totaal is veel te weinig;
-om de nog steeds lagere participatie van de Limburgse jongeren aan het hoger onderwijs weg te werken;
-om de braindrain van jongeren, die buiten de provincie Limburg gaan studeren, te doen stoppen.

Ja, indien VOORUIT gevraagd wordt deel te nemen aan de onderhandelingen voor een Vlaamse regering, zullen wij dat vanuit VOORUIT Limburg zeker inbrengen. Ik vind trouwens dat er een initiatief zou moeten komen vanuit Limburg over alle democratische partijen heen om een plan te maken over een aantal Limburgse dossiers, waarover iedereen zich engageert om ze te verdedigen. En dit dossier van de verdere uitbouw van de UHasselt hoort daar zeker bij. (2)

Op VOORUIT zal Limburg kunnen blijven rekenen. Wij zullen ons woord houden, ook na de Vlaamse verkiezingen van volgend jaar.
Wij gaan ervan uit dat de andere Limburgse politieke partijen hetzelfde zullen doen.” 

___