Gratis psychologische hulp voor kinderen

“Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft ervoor gezorgd dat de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB ’s) vanaf dit schooljaar gratis sessies kunnen organiseren met klinisch psychologen en/of orthopedagogen. Het kan klassikaal of individueel. Een schitterend en noodzakelijk initiatief, een voorbeeld van preventie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Steeds meer kinderen en jongeren kampen met psychologische problemen. Daarom is het des te belangrijker om dat op jonge leeftijd bespreekbaar te maken en er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Frank Vandenbroucke speelt daar nu op in door het remgeld te schrappen voor de sessies, die de CLB ’s organiseren.

De samenleving wordt steeds ingewikkelder.
Meer personen en op alsmaar jongere leeftijd hebben te maken met psychische problemen. Daarom heeft de minister twee jaar geleden een grote hervorming op de rails gezet om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te maken.

Met deze stap - de sessies volledig gratis maken - wordt de laatste financiële drempel weggenomen.
Maar nog veel belangrijker is dat er een vertrouwde omgeving gecreëerd wordt voor het kind of de jongere om de vaak moeilijke gesprekken te voeren. Voor wie zich in een kwetsbare thuissituatie bevindt, kan dat een wereld van verschil betekenen.

Kinderen, die met ernstigere problemen kampen, kunnen doorverwezen worden voor gespecialiseerde hulp.

Andermaal een mooi voorbeeld van hoe Frank Vandenbroucke de gezondheidszorg fundamenteel wil hervormen.”

___

Tags: