Sporthallen in scholen: openstellen

“VOORUIT Sint-Truiden blijft voorstander om de schoolbesturen, die beschikken over sporthallen, te overtuigen om die buiten de schooluren open te stellen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het is dubbele winst: én de stad moet zelf niet investeren, én het betekent inkomsten voor de betrokken scholen.

Wij hebben dat standpunt ook altijd in het verleden verdedigd en in de praktijk toegepast. Zo is er de samenwerking met het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap rond de sporthal in de Jodenstraat en waren er onze plannen om een nieuwe sporthal te bouwen bij een vrije school in plaats van de nieuwe sporthal op de Veemarkt. Daarom steunen wij het pleidooi van de voormalige schepenen van Sport Carl Nijssens (toen cd&v, nu Onafhankelijk) en Johnny Vangrieken (VOORUIT) om de stad Sint-Truiden een overeenkomst te laten afsluiten met de scholengemeenschap van het Katholiek Onderwijs in Haspengouw (Hasp-O) om de recent gebouwde sporthal in de Fabriekstraat te laten gebruiken door de Sint-Truiense sportclubs en sportbeoefenaars.”

Hieronder vindt u de perstekst van Carl Nijssens en Johnny Vangrieken.