februari 2023

Betere ontvangst bij GSM-gebruik in Sint-Truiden?

“Als het van VOORUIT afhangt wel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Op bepaalde locaties op het grondgebied van de stad Sint-Truiden is er slechte Global System for Mobile (GSM)-ontvangst.
Een vervelende zaak, ook al omdat steeds meer personen en gezinnen overschakelen van vaste telefoonlijnen naar mobiele toestellen.

Het marktdenken

Er zitten een paar hele goeie mensen in het parlement, goddank, maar over de hele linie is er een bestuurlijke laag ontstaan die helemaal is opgegroeid in het marktdenken en niet de moed heeft om belangrijke, moeilijke beslissingen te nemen. (1)(2)

Tekort aan geldautomaten: meerderheid cd&v-N-VA-Open Vld schiet ook in actie

“Met VOORUIT Sint-Truiden organiseren wij als sinds december 2022 een petitie voor opnieuw meer bankautomaten.
Wij vinden zelfs dat er in elke deelgemeente opnieuw een bankautomaat zou moeten komen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Beter laat dan nooit, maar de cd&v-N-V-Open Vld -meerderheid in Sint-Truiden heeft tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 27 februari 2023 een motie voorgesteld rond deze problematiek. De motie is unaniem goedgekeurd, ook door ons als VOORUIT.

‘De koers is van ons’

De laatste zondag van februari - dit jaar zondag 26 februari 2023 - betekent al jaren de eerste koersen in Sint-Truiden in de deelgemeente Brustem, de Omloop van Haspengouw.

En zoals elk jaar waren we er weer met een VOORUIT-delegatie onder leiding van VOORUIT-collega gemeenteraadslid Maurice Hollebeke en mijzelf.
Vermits wij ongeveer op elke wielerwedstrijd in Sint-Truiden aanwezig zijn is ‘de koers is van ons’, lees van VOORUIT.

Dartstornooi Ludwig Vandenhove: volle bak!

Op zondag 26 februari 2023 is het 8ste Open dartstornooi Ludwig Vandenhove doorgegaan in de parochiezaal in Velm (Sint-Truiden), Sint-Martinusstraat 6.
 
“Het was volle bak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Meer dan 120 aanwezigen en een goede ambiance en goede sfeer.

Friends in a field: Conversations with Raoul De Keyser

In Mu.ZEE Oostende loopt momenteel de tentoonstelling ‘Friends in a Field: Conversations with Raoul De Keyzer’.
 
“Sonja en ik bezochten het initiatief op donderdag 23 februari 2023 tijdens enkele dagen verblijf in Oostende”, zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Quiz VOORUIT Sint-Truiden

VOORUIT Sint-Truiden organiseert een quiz op zaterdag 11 maart 2023 om 19 uur.
Locatie: volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46, Sint-Truiden.

Hieronder vindt u de nodige informatie”, zegt Ludwig Vandenhove.

Surrogaat

Die mensen hunkerden zo naar liefde dat ze zich tevredenstelden met een surrogaat. Ze omhelsden materiële zaken en verwachten dan een soort liefkozing. Maar het werkt nooit. Je kunt materiële zaken niet in de plaats stellen van liefde of vriendelijkheid of genegenheid of een gevoel van kameraadschap.

Waarom geen verkeerseducatieve route in Sint-Truiden?

“Er zijn verschillende Vlaamse gemeenten en steden, die een zogeheten verkeerseducatieve route (VERO) uittekenen op hun grondgebied, zoals Oostende”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Waar wacht de stad Sint-Truiden op?

Nieuwsbrief nr. 177

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

EU-voorzitterschap België: wat met Dierenwelzijn?

België is in de eerste helft van 2024 voorzitter van de Europese Raad (van de Europese Unie (EU)).

“Een ideale aangelegenheid om een aantal dossiers qua dierenwelzijn erdoor te drukken. En om te pleiten voor een Europees commissaris, die specifiek bevoegd is voor Dierenwelzijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Limburg krijgt het minste geld uit Vlaanderen

“Wat al lang bekend is, wordt nog maar eens bevestigd nu de cijfers van het Vlaams subsidieregister bekend zijn (1)” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Hoe dikwijls heb ik hier al geen parlementaire vragen over gesteld?

En zeggen dat we momenteel drie Limburgse ministers - Zuhal Demir (N-VA), Lydia Peeters (Open Vld) en Jo Brouns (cd&v) - in de Vlaamse regering hebben.

Vlaanderen geeft geen extra middelen voor Limburg

Recent bleek dat sommige projecten uit het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat Turbo (SALK-Turbo) niet in aanmerking komen voor Europees geld.

Wat doet de Limburgse deputatie?
Ze trekt 3,5 miljoen euro extra uit vanuit de eigen middelen ter compensatie van 13 projecten.

Pagina's