Vlaanderen geeft geen extra middelen voor Limburg

Recent bleek dat sommige projecten uit het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat Turbo (SALK-Turbo) niet in aanmerking komen voor Europees geld.

Wat doet de Limburgse deputatie?
Ze trekt 3,5 miljoen euro extra uit vanuit de eigen middelen ter compensatie van 13 projecten.

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En dan verwacht je dat Vlaanderen hier ook een deel in doet.”
Zeker na de uitspraak van cd&v-gedeputeerde Tom Vandeput (cd&v) In ‘Het Belang van Limburg’ en ik citeer: “Wij verwachten overigens hetzelfde van Vlaanderen voor de bevoegdheden, die het van de provincie overnam.” (1)

Spijtig genoeg krijgt de gedeputeerde ongelijk van zijn Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v).
Dat bleek toen ik hem ondervroeg in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie op donderdag 16 februari 2023. (2)
Duidelijk onenigheid binnen de cd&v-Limburg!

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden ven minister Jo Brouns.