februari 2023

Van kleuter- naar peuterparlement

“In de politieke wandelgangen wordt het Vlaams parlement nog al eens het kleuterparlement genoemd.
Nu er geen alcohol meer zal geschonken worden in de koffiekamer evolueert het naar een peuterparlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Laat personen toch hun eigen verantwoordelijkheid nemen in plaats van ze te betuttelen.
Wat dat betreft, heb ik liberale ideeën.

Vragen bij het Vlaamse datanutsbedrijf

“Wij blijven als VOORUIT vragen hebben bij het recent opgerichte Vlaamse datanutsbedrijf”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Onder andere de privacy en het zoeken naar een toekomstige commerciële partner baart ons zorgen.

Maar we stellen vast dat nu ook de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA een aantal twijfels heeft.
Heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever niet ooit gezegd dat VOKA zijn echte baas is? Is er dan iets veranderd?"

Teken het Natuurmanifest van Natuurpunt

“Ik teken het Natuurmanifest van Natuurpunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“U toch ook?”

Het Natuurmanifest tekent u via deze link 

Literatuur

Per slot van rekening is het fijne van literatuur, in tegenstelling tot politiek of religie, dat zij afwijkende meningen omarmt, debat aanmoedigt, ons de gelegenheid geeft verhitte gesprekken te voeren met onze beste vrienden en liefste dierbaren. 

Eindelijk!

Vzw Voetbal Vlaanderen lanceert een plan, waarbij ze het zwart geld aan banden willen leggen in het provinciaal voetbal. (1)

Eindelijk, een goede zaak”,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In samenspraak met de vzw Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is er een nieuw financieel kader uitgetekend.

“Scholen zouden een verplicht antipestbeleid moeten voeren”

Dat zegt Naomi Isabela, voorzitster van de Antwerpse Jeugdraad. (1)

Ik ben het eens met haar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Alle mogelijke preventieve acties tegen pesten op school zijn goed en moeten nog uitgebreid worden.
De Week tegen Pesten, een initiatief van Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, is een belangrijke inspanning, maar te weinig en te beperkt als activiteit. (2)

Een antipestbeleid vraagt continue aandacht van en in de scholen.

Agressie tegen dienstverleners moet stoppen

De agressie tegen dienstverleners neemt de laatste tijd onaanvaardbare proporties aan.
Maatregelen dringen zich meer dan ooit op.

“Politie, brandweer, spoorwegpersoneel, andere ambtenaren, zorgpersoneel, etc. zijn steeds meer het slachtoffer van geweld op een ogenblik dat ze andere personen willen helpen.
Onaanvaardbaar, maar ook onvoorstelbaar.
Waar gaat het met onze maatschappij naartoe?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Hoe is het ondertussen met het GLB?

De Vlaamse regering praat verder over het stikstofakkoord. (1) Maar ondertussen blijft het Vlaamse luik van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) geblokkeerd.
Reden: een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) wegens ‘onvoldoende kwaliteitsvol’.

Boerenbond (BB) en politieke benoemingen

Hoeveel ‘vrienden’ van de Boerenbond (BB) -zij, die de organisatie gunstig gezind zijn en/of erin actief (geweest) zijn -zouden er niet werken bij de Vlaamse administraties, in het bijzonder bij het departement Landbouw en Visserij.
Hetzelfde geldt voor een aantal instellingen, zoals de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) of de vzw Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Allemaal de beste in de sollicitatieproeven.

Ja, ik noem dat politieke benoemingen door de BB en de cd&v.

Stad Sint-Truiden volgt VOORUIT-voorstel

“Als VOORUIT hebben wij een aantal keren voorgesteld dat de stad Sint-Truiden meer - maximaal - beroep zou moeten doen op lokale leveranciers bij aankopen.
Tijdens de gemeenteraad van november 2022 hebben we er zelfs een bijkomend agendapunt voor ingediend”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het college van burgemeester en schepenen van cd&v-N-VA-Open Vld is nu op onze suggestie ingegaan, een goede zaak.

Wat kost het Spartacusplan?

“In feite blijft er van het oorspronkelijke Spartacusplan van wijlen Steve Stevaert nog weinig over”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De bedoeling was dubbel: én zorgen voor goede verbindingen qua openbaar vervoer met de rest van Vlaanderen, én zorgen voor een goed openbaar vervoer binnen Limburg.

Nieuwsbrief nr. 175

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Teveel bemesting: de waterkwaliteit gaat achteruit

De regels uit het zesde Mest Actie Plan (MAP) 6 voor bemesting in de landbouw hebben niet tot voldoende verbetering van de waterkwaliteit geleid.
Dat blijkt uit het mestrapport van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op basis van metingen in 2021.

“Zijn er verbeteringen op komst?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Pagina's