Waarom geen verkeerseducatieve route in Sint-Truiden?

“Er zijn verschillende Vlaamse gemeenten en steden, die een zogeheten verkeerseducatieve route (VERO) uittekenen op hun grondgebied, zoals Oostende”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Waar wacht de stad Sint-Truiden op?

In het kader van de verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze zo jong mogelijk ‘opgevoed’ worden in realistische verkeerssituaties.
Scholen doen nu al aan verschillende vormen van verkeerseducatie, maar een VERO kan een goede aanvulling vormen met ‘lessen in de praktijk’. Bovendien is het iets permanent en duurzaam.

De route in Oostende is bijvoorbeeld bestemd voor kinderen vanaf 12 jaar.
Het bewegwijzerde fietsparcours loopt doorheen het stadscentrum.

Een goede verkeerseducatie voor kinderen is een mix van theoretische kennis en praktijkervaring.
Lokale overheden, zoals de stad Sint-Truiden en de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, kunnen de onderwijsinstellingen daarmee actief ondersteunen.

Zo’n VERO wordt best uitgetekend in nauwe samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de lokale politiezone.

De route in Oostende telt 25 controlepunten.
Op elk van die punten bevindt er zich een bord met de vaardigheden waarop het kind oefent en de bijzondere aandachtspunten, die belangrijk zijn. (1)

Kinderen en jongeren kunnen niet jong genoeg geconfronteerd worden met levensechte verkeerssituaties.
Het leert hen om zo veilig mogelijk om te gaan in het verkeer.”