Betere ontvangst bij GSM-gebruik in Sint-Truiden?

“Als het van VOORUIT afhangt wel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Op bepaalde locaties op het grondgebied van de stad Sint-Truiden is er slechte Global System for Mobile (GSM)-ontvangst.
Een vervelende zaak, ook al omdat steeds meer personen en gezinnen overschakelen van vaste telefoonlijnen naar mobiele toestellen.

De VOORUIT-fractie heeft bij monde van collega-gemeenteraadslid Filip Moers tijdens de gemeenteraad van maandag 27 februari 2023 voorgesteld dat de stad Sint-Truiden contact zou opnemen met de providers om deze problematiek te bekijken”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De voltallige gemeenteraad van Sint-Truiden heeft unaniem dit voorstel aanvaard en aan het college van burgemeester en schepenen opdracht gegeven om de nodige gesprekken op te starten.

Hopelijk levert het concrete resultaten op.”

Hieronder vindt u het bijgevoegd agendapunt.