EU-voorzitterschap België: wat met Dierenwelzijn?

België is in de eerste helft van 2024 voorzitter van de Europese Raad (van de Europese Unie (EU)).

“Een ideale aangelegenheid om een aantal dossiers qua dierenwelzijn erdoor te drukken. En om te pleiten voor een Europees commissaris, die specifiek bevoegd is voor Dierenwelzijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Hoe vaak verwijst viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) niet naar de EU om bepaalde dossiers op te lossen op het vlak van dierenwelzijn?
Nu heeft hij de kans: geen woorden maar daden!

Waarom niet van het Belgisch voorzitterschap gebruikmaken om er een aantal items en het principe van een Europees commissaris voor Dierenwelzijn erdoor te drukken?
Is er al een Vlaams prioriteitenprogramma qua Dierenwelzijn voor de periode van dit voorzitterschap?
Zal het Vlaams parlement in het algemeen en de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn in het bijzonder betrokken worden bij deze gesprekken met de EU?

Ik ondervroeg minister Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 15 februari 2023. (1)”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts.