Tekort aan geldautomaten: meerderheid cd&v-N-VA-Open Vld schiet ook in actie

“Met VOORUIT Sint-Truiden organiseren wij als sinds december 2022 een petitie voor opnieuw meer bankautomaten.
Wij vinden zelfs dat er in elke deelgemeente opnieuw een bankautomaat zou moeten komen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Beter laat dan nooit, maar de cd&v-N-V-Open Vld -meerderheid in Sint-Truiden heeft tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 27 februari 2023 een motie voorgesteld rond deze problematiek. De motie is unaniem goedgekeurd, ook door ons als VOORUIT.

Alle middelen zijn goed, bijgevolg eveneens zulk een unaniem gemeenteraadsbesluit. Maar het college van burgemeester en schepenen van cd&v-N-VA-Open Vld moet op andere manieren druk uitoefenen op die bankfilialen.
Eerst spreken, maar dan handelen!
Waarom bijvoorbeeld geen hoge belasting ‘uitdokteren’, want geld is de enige taal, die de banken blijkbaar begrijpen?
Waarom hen het leven niet op alle mogelijke manieren zuur proberen te maken?

De politiek moet alle mogelijke instrumenten gebruiken om de banken tot andere inzichten te brengen. Maar dat zal niet gaan zonder dat elke burger, lees elke cliënt, daaraan meewerkt: een echte burgerbeweging als het ware!
De politiek kan het voortouw nemen, maar de burgers moeten volgen.
We mogen ons er niet van afmaken met “daar kunnen we toch niets aan doen”.

Raar dat het college van burgemeester van Sint-Truiden nu teruggrijpt naar de techniek van een motie.
Ik heb in mijn periode als burgemeester ingevoerd dat er geen moties meer gestemd werden, wel dat elk raadslid individueel een motie, die bij de aanwezigheidslijst lag, kon ondertekenen.
Het gegeven is waar begin je en waar eindig je als je met moties begint.
Voor je het weet, is een gemeenteraad aan het debatteren en stemmen over wereldproblemen en dat kan niet de bedoeling zijn.”

De VOORUIT-petitie voor meer bankautomaten kan nog steeds ondertekend worden.
Klik daarvoor op onderstaande link.
https://nieuws.vooruit.org/sint_truiden_bankautomaten_petitie