december 2022

Belasting op eroshuizen: krijgt de stad Sint-Truiden ze weer niet geïnd?

De cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden heeft nog maar eens een nieuw belastingreglement op de bars langs de Chaussée d’ Amour gestemd.De hoeveelste versie is dat al?
Gaan ze deze keer geïnd geraken?

“Ik vrees van niet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Zo wordt het gat in de begroting en de rekening nog wat groter.

Ik noem dit koppigheid en/of onkunde.
In mijn periode als burgemeester ben ik er altijd in geslaagd belangrijke bedragen aan belasting op eroshuizen te innen
.

Nieuwsbrief nr. 169

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Gelukkig nieuwjaar!

Tags:

Strengere wetgeving en straffen voor broodfok

“Ik heb daar al diverse malen op aangedrongen bij viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Op vrijdag 23 december 2022 was het andermaal prijs in Oudsbergen en niet de eerste keer en op dinsdag 27 december 2022 in Lubbeek. (1)

Begroting en meerjarenplanning stad Sint-Truiden: ziet er niet goed uit

“Dat is zacht uitgedrukt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat bleek nog maar eens tijdens de gemeenteraad van dinsdag 20 december 2022 waar de begroting en de meerjarenplanning van de stad Sint-Truiden behandeld werd.

Wat zo ongeveer elke inwoner weet, die de gemeentepolitiek in onze stad een beetje volgt, is dat de financiële toestand er ronduit slecht uitziet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
De laatste gemeenteraad van het jaar bevestigde dat nog maar eens.

Hieronder kan je een aantal beschouwingen vinden. (1)(2)

Verkoop vuurwerk verbieden

“Ik behoor tot de politici, die vinden dat de verkoop van vuurwerk moet verboden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik pleit daar al jaren voor. Nu vraagt ook de dierenwelzijnsorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) een algemeen verbod. (1)(2)

Waarom een algemeen verbod? Uit veiligheidsoverwegingen en omwille van het dierenwelzijn.

De democratie

Werkelijk van belang is hoe de democratie al decennialang van binnenuit opgevreten wordt door overheden, die steeds meer diensten  afstoten, het neoliberalisme omarmen en zo goed als niets  doen tegen de groeiende ongelijkheid. Uit vrees  voor een confrontatie  verstoppen bewindslui  zich achter het advies van experts en commissies en zien ze het geloof in de democratie steeds verder afkalven.

Limburgs cultuurbeleid: blijft een zorgenkind

“Ik blijf vinden dat Limburg benadeeld wordt vanuit Vlaanderen als het over cultuurbeleid en culturele subsidies gaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wij zijn als Limburgers veel te braaf.

Kunstenhuis Z33 is ‘opgevist’ in de tweede subsidieronde.
Een goede zaak, maar toch stelt het mij niet helemaal gerust
.

Bij de ontslagen bij Z33 zijn er heel wat voormalige personeelsleden van de provincie Limburg toen cultuur nog een provinciale bevoegdheid was.
Is dat toeval of is dat een bewuste keuze?

Eindelijk statiegeld?

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft aangekondigd dat tegen 2025 - eindelijk! - statiegeld zal ingevoerd worden. (1)

Zal het deze keer lukken of is het weer aankondigingspolitiek?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik denk het tweede: 2025 lijkt mij niet haalbaar.

Kansarmoede: een complex probleem

“De periode van Kerstmis is bij uitstek het moment dat er aan personen en gezinnen, die in kansarmoede leven, wordt gedacht en dat er diverse initiatieven opgezet worden om hen te helpen.
Uit ervaring weet ik dat dat sneller gezegd dan gedaan is, maar we moeten blijven zoeken naar permanente en structurele oplossingen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Wie mag de zee ‘gebruiken’?

Nog niet zolang geleden werd er enkel gevist in de Noordzee, ondertussen zijn er heel wat andere activiteiten bijgekomen.
In welke mate zijn die initiatieven combineerbaar met elkaar en vooral in hoeverre zijn ze belastend voor het milieu en de omgeving?

Buiten slapen

Mensen zouden nooit buiten moeten slapen tijdens de winter in zo een rijk land als België. Dus zeker niet met Kerstmis. (1)
Een welvaarstaat onwaardig!

Nieuwsbrief nr. 168

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Pagina's