Limburgs cultuurbeleid: blijft een zorgenkind

“Ik blijf vinden dat Limburg benadeeld wordt vanuit Vlaanderen als het over cultuurbeleid en culturele subsidies gaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wij zijn als Limburgers veel te braaf.

Kunstenhuis Z33 is ‘opgevist’ in de tweede subsidieronde.
Een goede zaak, maar toch stelt het mij niet helemaal gerust
.

Bij de ontslagen bij Z33 zijn er heel wat voormalige personeelsleden van de provincie Limburg toen cultuur nog een provinciale bevoegdheid was.
Is dat toeval of is dat een bewuste keuze?

Wat zijn de toekomstperspectieven van Z33?

Ik stelde een schriftelijke parlementaire vraag aan Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister-president Jan Jambon.   

  • Foto: commons.wikimedia.org