Eindelijk statiegeld?

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft aangekondigd dat tegen 2025 - eindelijk! - statiegeld zal ingevoerd worden. (1)

Zal het deze keer lukken of is het weer aankondigingspolitiek?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik denk het tweede: 2025 lijkt mij niet haalbaar.

Bij statiegeld zou de consument geld terugkrijgen als blikjes en polyethyleentereftalaat (pet)flessen ingeleverd worden, zoals nu al geldt met glazen flesjes.
Gevolg: ze zouden minder weggegooid worden in de openbare ruimte.

Wat alleszins positief is, is dat de Vlaamse regering een regeling wil in afspraak met de federale regering en de andere deelstaatregeringen. Maar dat zal een oplossing er niet gemakkelijker op maken. En dan is 2025 heel dichtbij, zeker omdat 2024 een verkiezingsjaar is.
Als u het mij vraagt, is dit een dossier voor de volgende Vlaamse regering.
Spijtig, het duurt al zoveel jaren.

VOORUIT is al lang vragende partij voor de invoering van een vorm van statiegeld. Maar de twee opeenvolgende Vlaamse regeringen van N-VA-cd&v-Open Vld hebben dit dossier maar blijven voor zich uitschuiven. Kortom, de Vlaamse regering heeft veel te lang gewacht om statiegeld in te voeren.

Preventie en sensibilisering rond zwerfvuil zijn goed, maar onvoldoende, de overheid moet een stap verder durven gaan.
Statiegeld, zoals in een aantal andere Europese landen, is de enige mogelijkheid.
Uit alle enquêtes blijkt dat de meerderheid van de bevolking ervoor gewonnen is.
De Vlaamse regering moet geen rekening houden met de lobbygroepen van de verpakkingssector, in casu de vzw Fost Plus, wel met de consumenten en de gemeenten. Deze laatste, en de burgers via belastingen, draaien nu immers grotendeels op voor de kosten van de opruiming van zwerfvuil.

Als statiegeld ingevoerd wordt, moet het zo eenvoudig mogelijk gebeuren om het de consument gemakkelijk te maken en om zoveel mogelijk zwerfvuil te vermijden.
Er zou gewerkt gaan worden met een digitaal collectiesysteem.
In dat geval zou én telkens de verpakking, én de Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD)-zak waarin die terechtkomt, moeten gescand worden: zeer omslachtig en fraudegevoelig.
Elk blikje en flesje zou dan een unieke code moeten krijgen. Maar wat met de burgers, die geen smartphone hebben met een QR-lezer?
Naast dit digitale systeem zou aan de winkels en supermarkten gevraagd worden om op vrijwillige basis een ophaalpunt voor dit leeggoed te organiseren.

Afwachten wat het geeft.
Mijn pronostiek: niet realistisch voor 2025, werk voor de volgende Vlaamse regering.
Schuldig verzuim!’