Strengere wetgeving en straffen voor broodfok

“Ik heb daar al diverse malen op aangedrongen bij viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Op vrijdag 23 december 2022 was het andermaal prijs in Oudsbergen en niet de eerste keer en op dinsdag 27 december 2022 in Lubbeek. (1)

Ik ben akkoord met Philip Zurinckx, voorzitter van de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden.
Ik citeer: “Er is dringend nood aan politieke wil om de omstandigheden waarin gezelschapshonden in België worden gekweekt, grondig en drastisch te veranderen. Het kennelbesluit is onder minister Ben Weyts (N-VA) al twee keer aangepast, maar zolang het om details gaat, zal er niets veranderen.”

Het is correct dat wij in Vlaanderen al een vrij verregaande regeling hebben in verhouding tot andere Europese landen, maar blijkbaar is deze nog niet voldoende. Ook ben ik niet akkoord met het argument van de minister dat we moeten opletten met teveel regels om te voorkomen dat de erkende inrichtingen, die zwaar gecontroleerd worden, zouden stoppen en dat alzo het niet-gecontroleerde circuit, de zwarte handel, de facto wordt gestimuleerd. In feite is dat zwichten voor de realiteit en vooral voor ‘de cowboys’ binnen de sector.

De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn levert goed werk, maar het blijft voor een stuk dweilen met de kraan open. Gemeenten en politiezones hebben hier eveneens een belangrijke taak. Een broodfokker kan toch niet zomaar ongezien en vooral ongehoord actief zijn.

Ik zal blijven aandringen op een strengere regelgeving en strengere straffen voor het illegaal kweken van honden.
Minister Ben Weyts mag zich opnieuw aan een vraag verwachten.”