Verkoop vuurwerk verbieden

“Ik behoor tot de politici, die vinden dat de verkoop van vuurwerk moet verboden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik pleit daar al jaren voor. Nu vraagt ook de dierenwelzijnsorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) een algemeen verbod. (1)(2)

Waarom een algemeen verbod? Uit veiligheidsoverwegingen en omwille van het dierenwelzijn.

Politici van de diverse beleidsniveaus moeten zich samen zetten om de verschillende wetgevingen op elkaar af te stemmen.
Samenwerkingsfederalisme noemt dat met een ingewikkelde term.
Nu wordt al enkele jaren de hete aardappel naar mekaar doorgeschoven en ondertussen blijft het een onduidelijke situatie. Nemen we bijvoorbeeld de situatie in Limburg: sommige gemeenten verbieden het gebruik van vuurwerk in de kerst- en nieuwjaarperiode, andere laten het toe.

En dan de controles? Het is onmogelijk om te controleren op welke plaatsen (illegaal) vuurwerk wordt afgeschoten. Daarom hebben de regelingen in bepaalde gemeenten, waarbij er toelating moet zijn van de gemeente en/of de lokale politiezone om vuurwerk te ontsteken, weinig zin. In feite is dat de indruk wekken dat gemeenten het reguleren en/of controleren. Bovendien hebben de politiediensten andere prioriteiten.
Mijn algemene stelling blijft dat het weinig zin heeft om regels op te leggen als ze niet kunnen gehandhaafd worden.

Vuurwerk is gevaarlijk voor de gebruikers, die - in bepaalde situaties - tegen zichzelf moeten beschermd worden. Daarenboven is er de geluidsoverlast, die vooral voor dieren heel wat negatieve gevolgen heeft.

Ondertussen piekt de verkoop. (3)

Elke keer in deze periode is dit thema steeds actueel, maar eens nieuwjaar achter de rug is de kans groot dat er weer niet meer over gesproken wordt… tot eind volgend jaar.”