december 2022

Een sterfelijk leven

Ik vind het de wreedste poets die ons gebakken is. Van bij je geboorte zit je in de val van een sterfelijk leven. Je komt er nooit meer uit. Ik snap niet dat de mensen het daar niet de hele dag over hebben.

Kerstfeest S-Plus Sint-Truiden

Het traditioneel kerstfeest van S-Plus Sint-Truiden vond plaats op vrijdag 9 december 2022 in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46.

Lekker eten, een gezellige sfeer en veel (dans)plezier, meer moet dat niet zijn”, zegt ondervoorzitter Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 166

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

‘Een regenboog na de storm’

In Horto Cerasorum vzw organiseerde op donderdag 8 december 2022 de toneelopvoering ‘Een regenboog na de storm’ voor leerlingen van de tweede graad lager onderwijs in het cultureel centrum De Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden.
Het gaat om een theaterstuk van André Philippaerts.

Ludwig Vandenhove ging langs.

WereldLichjesDag

De tweede zondag van december is sedert 1997 jaarlijks WereldLichtjesDag. Dit jaar dus op zondag 11 december 2022.

Sterkte aan alle getroffen families en personen”, aldus Ludwig Vandenhove.
Wat is er erger dan een kind verliezen?

Meer aandacht voor konijnen als huisdieren

“(Te)veel konijnen komen terecht in dierenasielen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En de nadruk in de dierenasielen of bij andere initiatieven ligt meestal op honden en katten, zij moeten nu eenmaal keuzes maken.
Konijnen krijgen dan onterecht minder aandacht.

We horen vanuit veel vrijwillige opvanginitiatieven signalen dat zij steeds meer tamme konijnen moeten opvangen, waardoor hun capaciteit ruimschoots wordt overschreden.

cd&v Sint-Truiden weet van niets

“Ik weet van niets… .
Dat geldt blijkbaar voor heel wat verantwoordelijken binnen de cd&v Sint-Truiden als het gaat over de schandalen rond het stadsbestuur van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

‘Op week tijd 15 crèches gesloten’

Het éne na het andere kinderopvanginitiatief gaat dicht.
Dat blijkt uit officiële cijfers van het Vlaams Agentschap Opgroeien. (1)

Erfbelasting moet eerlijker

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op dinsdag 6 december 2022 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.
De aanleiding: een verzoekschrift van een burger omtrent successierechten.
Ludwig Vandenhove is verslaggever.

Het verzoekschrift wijst nog maar eens op de nood aan een fundamentele hervorming van de erfbelasting.
Vandaag is dat nog te vaak ‘een belasting op het verdriet van mensen’”, zegt Ludwig Vandenhove.

Pragmatiek

Helaas is pragmatiek dodelijk voor elke ideologie. In pragmatiek kun je niet geloven, want dat komt neer op doen wat jou het beste uitkomt: iets wat de burger snel begrijpt en vervolgens  op zijn eigen leven toepast, net zoals kinderen hun ouders imiteren. De kloof tussen burger en politiek wordt vaak verklaard als een gebrek aan grote verhalen. Misschien gaat het eerder om een gebrek aan geloofwaardige verhalen. 

Waar parkeert het stadspersoneel?

“Wij blijven het als VOORUIT zeggen: er ontbreekt een globale parkeervisie bij de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het veel te omvangrijk uitbreiden van de blauwe zone en het bewoners parkeren na de sluiting van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS)-parking en het invoeren van het gratis parkeren ’s zaterdags in het centrum en in de ondergrondse parkeergarages - Clockempoort en de Gazometersite (GAZO) - is daar het beste voorbeeld van.

Meer handhaving en opvolging ‘dierenbeulen’ GRAAG!

“Ik blijf het herhalen: tegen dierenmisbruik kan niet hard genoeg opgetreden worden. Dieren zijn ook levende wezens”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Weer geen feestbussen in Sint-Truiden bij nieuwjaar

De Lijn organiseert dit jaar opnieuw feestbussen bij nieuwjaar voor heel Limburg.
Er is een onderbreking van twee jaar geweest wegens Corona.

28 Limburgse gemeenten doen mee, de stad Sint-Truiden echter weer niet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Spijtig! Geen goede zaak voor de feestvierders in het algemeen en de jeugd in het bijzonder uit Sint-Truiden.

Pagina's