Ook inzagerecht voor gemeenteraadsleden bij AGB’s

“Als wij in Sint-Truiden vragen stellen in de gemeenteraad over de Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) - voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST), Trupark en Patrimoniumbeheer Sint-Truiden (PATRI) - krijgen we geen of onvoldoende antwoorden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“We moeten het maar vragen aan de bestuurders, die we namens VOORUIT afvaardigen, is dan vaak het antwoord.

Ik heb nu een schriftelijke parlementaire vraag gesteld aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.

Wat blijkt?
Het inzagerecht voor raadsleden geldt ook voor de documenten van het autonoom gemeentebedrijf”: het antwoord is duidelijk.
Hiermee krijg ik gelijk
van de minister.

Met de berichten (‘schandalen’) van de laatste dagen rond het stadsbestuur van Sint-Truiden maak ik mij nog meer zorgen over deze AGB‘s. Ook de financiën en financiële stromen van deze instellingen worden immers beheerd door de financieel directeur van de stad Sint-Truiden.
Nog maar eens een argument voor het pleidooi van VOORUIT Sint-Truiden: breng de taken van deze AGB’s opnieuw onder het rechtstreeks beheer van de gemeenteraad.
Dat maakt meer controle mogelijk door de democratisch verkozen gemeenteraadsleden.

Ik ga nog een nieuwe, bijkomende schriftelijke vraag stellen aan minister Bart Somers: hoe zit het met het inzage- en informatierecht bij participaties in overheids- en private bedrijven, die AGB’s hebben?”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Bart Somers.