Over voedseloverschotten en voedselbanken

Er zijn berichten dat de voedselbanken met tekorten kampen, omdat de donaties door de voedingsindustrie afnemen. (1)
Hoe lossen we dat op?

“Het was één van de vragen om uitleg tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) op woensdag 1 juni 2022”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Kan lokale voedselproductie mee een oplossing bieden? (2)
Hoe kan het probleem zo structureel mogelijk aangepakt worden, ook al zal het aspect vrijwilligheid nooit kunnen uitgeschakeld worden?

Hoe kan voedselverspilling verder tegengegaan worden?

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (3)