‘The Big Shift’ nog in Heers en Wellen

“Collega-Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns en ikzelf organiseren nog inspraakmomenten rond klimaatproblemen en -oplossingen in Heers en Wellen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Maak nog van de gelegenheid gebruik om mee te komen debatteren.”

  • Foto: Vooruit.