Neen, illegale slachtvloeren kunnen niet

“Illegale slachtvloeren kunnen onder geen enkel beding voor mij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook niet als dat aan het licht komt in de rand van het hele stikstofdebat.

Streng optreden is mijn boodschap.

Eind maart 2022 bleek dat er een proces-verbaal is opgemaakt tegen de abdij van Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) door het departement Omgeving als gevolg van een aantal inbreuken tegen het dierenwelzijn.
De abdijboerderij zou een illegale slachtvloer hebben
.

In diezelfde context past het gegeven van thuisslachtingen.

Het departement Omgeving valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA), maar vermits viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) verantwoordelijk is voor dierenwelzijn ondervroeg ik hem tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 25 mei 2022.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts (N-VA) . (1)