Waarom zo weinig cijfers over inbreuken op dierenwelzijn?

“Ik heb al talrijke schriftelijke parlementaire vragen gesteld aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) over cijfers - of het gebrek eraan - over alle mogelijke inbreuken tegen het dierenwelzijn. Maar de antwoorden zijn steeds ontoereikend en ontgoochelend”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Daarom heb ik de minister er op woensdag 25 mei 2022 mondeling over ondervraagd in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn.

Het blijft mijn overtuiging dat goede cijfers en analyses de basis zijn om een degelijk beleid mogelijk te maken. Zo beschikken politiediensten nu over heel concrete gegevens over het aantal en de aard van voorvallen en calamiteiten, ooit is dat anders geweest.
Waarom kan diezelfde evolutie niet op het vlak van dierenwelzijn?

De minister antwoordde dat het een kwestie van prioriteiten is: liever inbreuken op dierenwelzijn ‘ontdekken’ en tegengaan dan met cijfers bezig te zijn.
Ik ben akkoord met die stelling, maar voor mij zijn beide elementen niet tegengesteld aan elkaar. Zeker met de toegenomen digitalisering is een kleine moeite om ook de voorvallen te registreren.
De ambitie moet zijn om hier een goed evenwicht in te vinden.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts (N-VA). (1)

  • Foto: Shutterstock.com.