Veiligheid

Bijtincidenten bij honden: de schuld van de eigenaars?

Op woensdag 12 oktober 2022 vond er een hoorzitting met diverse sprekers - specialisten en vertegenwoordigers van een aantal instanties - plaats in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement rond de eventuele oprichting van een databank voor bijtincidenten met honden.
De collega’s van de cd&v-fractie hebben daar een conceptnota over opgesteld.

‘OCAD- Klimaat’: ik ben voorstander

De federale regering wil een L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAD) -Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, een zogeheten ‘OCAD-Klimaat’, oprichten.
De instelling moet focussen op het klimaat als een veiligheidskwestie en zal op een gelijkaardige manier gaan werken als nu het huidige OCAD tegen terreur.

De beslissing komt niets te vroeg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Limburger Ignace Schops heeft in 2015 al gepleit voor zulke instelling na de klimaatconferentie in Parijs. (1)

‘Frontnacht’ verboden: een goede, neen, een logische beslissing

De stad Ieper heeft dan uiteindelijk toch het extreemrechts festival ‘Frontnacht’ verboden, waar allerlei groepen uit het neonazistisch milieu kwamen optreden.
Alleen spijtig dat het zolang heeft moeten duren.

Dat verbod is logisch voor mij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Dat soort extremistische en racistische activiteiten horen niet thuis in een democratie.

Meer handhaving in Vlaanderen graag

“Er is te weinig handhaving in Vlaanderen, ik hamer daar al jaren op”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat geldt zeker voor alles wat met milieu, ruimtelijke ordening en aanverwante thema’s te maken heeft.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft aangekondigd dat ze de milieu- en handhavingsdiensten binnen het beleidsdomein Omgeving wil samenvoegen.

Waar gaat het toch naartoe?

“Waar gaat het toch naartoe met onze maatschappij?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik denk dat vaak over een aantal situaties.

Maar nu heb ik het over de toenemende agressie, zowel fysiek, als verbaal tegenover hulpverleners.
Het is begonnen tegen politie en brandweer bij bepaalde onlusten, ondertussen zijn de ambulanciers, hulpverleners en zorgverstrekkers ook meer en meer het slachtoffer
.

Mensenhandel en illegale tewerkstelling: streng aanpakken!

Op de bouwwerf van het chemisch bedrijf Borealis in de Antwerpse haven is er een grote zaak van mensenhandel en illegale tewerkstelling aan het licht gekomen.
Momenteel gaat het al om meer dan 170 personen en de zaak deint nog uit.

Illegale affiches: optreden!

“Tegen illegale affiches op openbare plaatsen en waarvoor er dus geen toelating is, moeten de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken onverbiddelijk en onmiddellijk optreden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik heb het in dit geval over de affiches, die promotie maken voor de IJzerwake in Ieper en waarvan er aantal op het grondgebied van Sint-Truiden staan.

De overheid - de politiek - kan niet alles oplossen

“De overheid, lees de politiek, kan niet alles oplossen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Burgers moeten dat begrijpen en zelf (een zekere) verantwoordelijkheid aan de dag leggen.
Hoe dikwijls heb ik dat al niet gezegd en geschreven?

Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld

Hoever staat het met de uitvoering van het Vlaams actieplan tegen seksueel geweld?
Is er een evaluatie voorzien en tegen welk tijdstip?
Nemen de diverse Vlaamse ministers de door hun geformuleerde beleidsdoelstellingen binnen hun bevoegdheid ernstig?

Ik stelde hierover een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Justitie: federale en Vlaamse regering moeten samenwerken

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 29 juni 2022.

Pagina's

Abonneren op RSS - Veiligheid