Veiligheid

Diefstallen in de landbouwsector

Geen enkele maatschappelijke sector blijft gespaard van diefstallen en inbraken, ook de landbouwsector niet.

“Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en voormalig minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits (cd&v) over beschikbare cijfers en over welke maatregelen eventueel genomen worden om dit soort voorvallen te vermijden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voor wanneer einde ‘dolfijnen in gevangenschap’?

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde hier een schriftelijke vraag over aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) op aangeven van dierenrechtenorganisatie Bite Back.

De uitfasering en het einde van ‘dolfijnen in gevangenschap’ blijft maar duren”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Nog maar eens is er geld uitgetrokken voor een studie van een Brits wetenschapper.

Het is OORLOG in Oekraïne

Tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement op woensdag 16 maart 2022 vond er een debat plaats over de gevolgen voor de landbouwsector van de oorlog in Oekraïne.

Verkoop vuurwerk verbieden

“Nieuwjaarsnacht was het weer prijs op heel wat plaatsen in Vlaanderen: veel vuurwerk met gevaarlijke situaties en lawaaioverlast en vooral overlast voor de dieren als gevolg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het wordt tijd dat de dubbelzinnige wetgeving aangepast wordt.
Gebruik van vuurwerk is verboden in Vlaanderen tenzij de gemeente toelating verleend. Verkoop mag wel, want dat is een federale wetgeving.
Weer maar eens een voorbeeld van de ingewikkelde Belgische staatsstructuur.

Dieren vergiftigen: zwaar tegen optreden!

Blijkbaar is er in juli van dit jaar een hond vergiftigd tijdens een wandeling in het domein Speelhof.
De bewijzen zijn duidelijk: de eigenaars hebben het dier laten onderzoeken door een dierenarts en blijkbaar is het overlijden, onder andere een lever- en nierfalen, een gevolg van intoxicatie door een bepaald soort poeder.

“Collega-gemeenteraadslid Filip Moers heeft hier de laatste twee gemeenteraden al vragen over gesteld, ik heb dat tijdens de politieraad van dinsdag 21 december 2021 gedaan”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Asbestproblematiek sneller aanpakken

Het gebruik van asbest is in België verboden sinds 2001. Dat betekent echter niet dat er in heel wat gebouwen in België en Vlaanderen geen asbest meer zit, integendeel zelfs.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat dat het over 2,3 miljoen ton gaat.

Een CO2-meter in elke klas: eindelijk!

Het Overlegcomité (met vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen en de federale regering)  heeft op woensdag 17 november 2021 in het kader van de aanpak van de 4de Coronagolf eindelijk beslist om een CO2-meter te verplichten in elke klas.

Waarom heeft dat zolang moeten duren?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.
VOORUIT, specifiek collega Carolien Gennez, dringt daar al lang op aan.

Wat nog allemaal?

De federale regering heeft een nieuw Verkeersveiligheidsplan uitgewerkt met 32 concrete maatregelen.
Hierbij zullen ‘nieuwe, geavanceerde technologieën’ een centrale rol spelen.

Zo zullen slimme camera’s - Automatic Number Plate Recognition/Automatische Nummer Plaatherkenning (ANPR)- ingezet worden om het Global System for Mobile communications) (GSM)-gebruik achter het stuur te controleren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Afghanistan

“Erg en triestig wat er op dit ogenblijk in Afghanistan gebeurt. Maar was dat niet te verwachten?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Ik ben zelf enkele dagen in Afghanistan geweest in het najaar van 2008 toen ik voorzitter was van de Commissie voor de Landverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Wij hebben toen een werkbezoek gebracht aan de buitenlandse en Belgische militairen zowel in Kaboel, als in Kandahar.

“Wat is dat?”

Dat was de eerste reactie toen politieraadslid Ludwig Vandenhove de beelden zag van een naakte transgender in de -blijkbaar- politiecel van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

“Wat is dat?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af. “Zijn die beelden echt? Wie heeft die genomen? Korpsleden van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken?
Een intern onderzoek en een onderzoek van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, het Comité P, zijn hier op hun plaats.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Veiligheid