Weer een affront voor schepencollege stad Sint-Truiden

“Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten (Open Vld) heeft het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden per brief nog maar eens tot de orde geroepen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De stad Sint-Truiden wordt onder (bijkomend) verscherpt toezicht geplaatst.

Wat een affront! Weer een forse deuk in het al zo beschadigde imago van de stad Sint-Truiden en haar inwoners.
cd&v-N-VA-Open Vld: een schande.”

Hieronder vindt u de brief.


___