Nationaal

Spaarrente moet omhoog!

“De spaarrente moet omhoog (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wij zullen daar als VOORUIT voor blijven vechten in de federale regering en in het federaal parlement.

Het moet gedaan zijn dat banken winsten blijven maken op kap van de eigen klanten. Bovendien bouwen ze de dienstverlening constant af, net om die hogere winsten te kunnen maken. Denken we maar aan de systematische vermindering van het aantal bankautomaten. (2)

Raveparty Brustem: gevolgen voor de natuur

“De illegaal georganiseerde raveparty in Brustem tijdens het recent verlengd 1 mei-weekend heeft heel wat stof doen opwaaien bij de bevolking, de media en de politiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Er zijn eveneens een aantal gevolgen voor de omgeving, het leefmilieu en de biodiversiteit.

Tweede studiedag ‘Senioren en Politiek’ achter de rug

Op vrijdag 5 mei 2023 vond de tweede studiedag ‘Senioren en Politiek’ plaats in het historische Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)-gebouw in Gent, Vrijdagmarkt 9.

“De organisatie van deze studiedagen is in handen van S-Plus, ABVV-Senioren en VOORUIT. Of een mooie samenwerking tussen mutualiteit, vakbond en partij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het thema was deze keer ‘Participatie’.

Blij (nog) eens in dit historisch gebouw van Gent aanwezig te kunnen zijn.
Het is de bevestiging van de rijke geschiedenis van de Socialistische Beweging in Gent.

Minder parlementsleden: akkoord!

“Mijn voorzitter Conner Rousseau heeft de idee gelanceerd om naar een parlementair systeem te gaan met minder mandaten (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ben het eens met Conner, maar daarmee alleen gaan we het vertrouwen van de burger in de politiek niet herstellen.
Het is maar een begin, er zal meer moeten gebeuren.

Nog eens vorming geven voor de vakbond

“Op maandag 17 april 2023 was ik gastspreker in het vormingscentrum van de provincie Antwerpen in Malle, Smekenstraat 61 in het kader van de intersectorale kadervorming  van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
 
“Thema: politieke machten en besluitvorming. Of hoe komen beslissingen op de diverse overheidsniveaus tot stand?

Steeds meer singles: maatschappij moet zich aanpassen

“Steeds meer inwoners in België zijn single”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De maatschappij moet zich hieraan aanpassen.
De discriminatie van deze steeds grotere groep moet aangepakt worden.

Maak van 8 mei opnieuw een officiële feestdag!

“Dat is de bedoeling van de 8-meicoalitie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zij hebben de steun van VOORUIT.

De 8-meicoalitie is een samenwerkingsverband van vakbonden, organisaties en personaliteiten uit het middenveld, de culturele en de academische wereld.

8 mei 1945: de dag van de overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog, V-dag, nazi-Duitsland capituleert.
In feite de overwinning op het fascisme.

Tags:

De rechten van ouderen

Ludwig Vandenhove heeft een artikel geschreven in het maandblad Samenleving & Politiek (SAMPOL) van april 2023 over ‘de rechten van de ouderen’.

“Ik heb een bijdrage gewijd aan de publicatie naar aanleiding van de studiedag van donderdag 30 maart 2023 ‘Ongezien en ongehoord. Hoe Vlaanderen vergrijst’ in het Vlaams Parlement”, aldus Ludwig Vandenhove.

‘Geef ons Ruimte’

Beweging.net organiseerde recent, naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger, een bevraging ‘Geef ons Ruimte’ bij meer dan 700 vrijwilligers van diverse verenigingen. (1) (2)

Een goed initiatief”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Als de gemeentebesturen er nu maar rekening mee houden in hun beleid naar het verenigingsleven toe.

Resolutie ‘om maatregelen te nemen tegen deepfakes’ goedgekeurd in de Senaat

Op vrijdag 17 maart 2023 heeft de plenaire vergadering van de Senaat de resolutie ‘om maatregelen te nemen tegen deepfakes’ goedgekeurd.

“Ik ben één van de mede-ondertekenaars”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.

“Wat zijn deepfakes?
Het gaat over een techniek waarbij bewegende beelden zodanig bewerkt worden, bijvoorbeeld door gezichten te manipuleren, zodat het lijkt alsof van iemand beelden zijn opgenomen, terwijl dat niet zo is.

Hieronder vindt u mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van de Senaat.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal