Nationaal

Eindelijk: sekswerk is wettelijk!

“Soms moet er jaren in de politiek gestreden worden om iets te bereiken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een mooi voorbeeld: het legaliseren van prostitutie. Maar nu is het zover.

Ik heb drie wetsvoorstellen ingediend om prostitutie te legaliseren: twee als federaal volksvertegenwoordiger en één als senator.
Het eerste dateert van 2001.
Na meer dan twintig jaar is er eindelijk een wettelijk kader
.

Nog eens voorzitter in de Senaat

Op maandag 3 juli 2023 zat ik het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Senaat nog eens voor.
Ik ben ondervoorzitter van dat Comité en voorzitter Latifa Gahouchi (PS) was verontschuldigd.

“Ik ben bijna vier jaar voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden geweest toen de Senaat nog zijn volle bevoegdheden had”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove. “Maar het is toch altijd een beetje wennen.

Tags:

Ja, Meryame Kitir is een groot verlies

“Voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid Meryame Kitir (VOORUIT) heeft haar afscheid aan de politiek aangekondigd en zal geen kandidaat meer zijn voor de federale verkiezingen van volgend jaar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Inhuldiging koninklijke borstbeelden

“Alle koninginnen en koningen krijgen een (borst)beeld in het federaal parlement (Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat)”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.
“Het beeld van Koningin Mathilde en Koning Filip werd ingehuldigd op dinsdag 4 juli 2023.
Ik was erbij.

VOORUIT ontmoet GAIA

Op woensdag 28 juni 2023 vond er een overleg plaats in het Vlaams parlement tussen de Global Action in the Interest of Animals (GAIA) - voorzitter Michel Vandenbosch en directeur Ann Degreef - en een VOORUIT-delegatie met voorzitter Conner Rousseau, Ward Van Hassel van de studiedienst en Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik heb regelmatig informeel overleg met GAIA rond welbepaalde dossiers”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar nu was het een formeel overleg met Conner erbij.

Altijd maar meer langdurig zieken: wie moet zich aanpassen?

“Nu heeft België bijna een half miljoen langdurig zieken en tegen 2035 zouden dat er 600 000 zijn.
Dat blijkt alleszins uit prognoses van het Federaal Planbureau (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wie moet zich aanpassen: ons sociaaleconomisch systeem of de betrokken personen

Nieuwe regeling seizoenarbeid: VOORUIT is tevreden

“Er is een nieuw akkoord over de regeling van de seizoenarbeid.
De regeling zal seizoenarbeiders toelaten om in 2023 100 dagen tegen voordelige(r) (para)fiscale voorwaarden te werken in alle productiesectoren in de tuinbouw (1)(2)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Bij de oorspronkelijke totstandkoming van deze maatregel was ik indertijd nauw betrokken als federaal volksvertegenwoordiger en als burgemeester van de stad Sint-Truiden.
Deze specifieke aanpak is belangrijk voor de fruitsector in Haspengouw.

Illegale raveparty in Brustem: wie spreekt er nog over?

“Tijdens het verlengd 1 mei-weekend was de deelgemeente Brustem in Sint-Truiden niet uit het nieuws weg te slaan”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De reden: een illegale raveparty in Sint-Truiden met op het hoogtepunt 15 000 aanwezigen.

Enkele weken nadien werd er al niet meer over gepraat. Zo gaat dat tegenwoordig in onze te snelle maatschappij: wat vandaag actueel is dankzij vooral de sociale media is enkele dagen en zeker enkele weken later al vergeten.

Betoging non-profitsector: ik was er

“Op dinsdag 13 juni 2023 heeft de non-profitsector - zorg, welzijn, sociale economie en cultuur - opnieuw in Brussel betoogd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik was erbij met een VOORUIT-delegatie en een aantal federale en Vlaamse parlementsleden.


 

Een dagje Plopsaland in De Panne

Zondag 4 juni 2023: nationaal VOORUIT-congres in Plopsaland De Panne, De Pannelaan 68.

Je moet iets overhebben voor de partij hebben ze mij altijd geleerd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik probeer dat al mijn inmiddels lange politieke loopbaan te doen.

 

Tags:

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal