Nationaal

Nieuwe mijnwerkersbetoging in Brussel

Op maandag 28 maart 2022 trokken om en bij de 3 000 ex-mijnwerkers, onder leiding van de Kempische Steenkolenmijnen (KS)-Vriendenkring, naar Brussel om vooral hun pensioeneisen kracht bij te zetten. VOORUIT Limburg, met onder andere Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove, was ook van de partij met een delegatie.

De mijnwerkers zijn naar Brussel getrokken omwille van verschillende redenen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Treinreizigers zijn (weer) de dupe

"Het is goed dat de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) eindelijk de parkings aan het station van Sint-Truiden gaat heraanleggen.
Het heeft al te lang geduurd voor die parkeerplaatsen gefatsoeneerd worden", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Nog een lange weg af te leggen

“Ik heb het over het overtuigen van de consument om meer eco, bio en fairtrade, kortom duurzame voeding, te kopen. De duurdere prijzen blijven echter een doorslaggevende rol spelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt nog maar eens uit een grootschalig Belgisch-Brits onderzoek
Als het er echt op aankomt, blijft het de prijs, die bepaalt wat we kopen
. (1)

(On)zin van de burgerbevraging over de staatshervorming

Er komt een online burgerbevraging over een eventuele nieuwe staatshervorming.
Totale kostprijs: (voorlopig?): 2,1 miljoen euro.

“De federale VIVALDI-regering heeft aangekondigd dat ze een aangepaste staatsstructuur zal uitwerken tegen de federale verkiezingen van 2024”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ze wil daarover de bevolking bevragen.

De Senaat: afschaffen of niet?

De laatste weken wordt weer, in de media weliswaar, gedebatteerd over het gegeven of de Senaat al dan niet moet afgeschaft worden.

Het debat is op gang getrokken door Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) zelf.
“Voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 2024 moet er een concreet plan op tafel liggen om de Senaat definitief af te schaffen.” (1)

Btw-verlaging op energie moet er NU komen!

“De energieprijzen swingen de pan uit, meer en meer gezinnen komen in de (financiële) problemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De regeringen - federaal en Vlaams - moeten snel iets doen.

Federale regering, breng de belasting over de toegevoegde waarde (btw) NU terug van 21% naar 6%!
Dat is al lang het standpunt van VOORUIT.
Gelukkig beginnen meer en meer partijen ons te volgen.

Nieuwe wet voor het verenigingswerk in de sport- en socio-culturele sector

Dankzij federaal vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (VOORUIT) is er een nieuwe wet voor vrijwilligers in de sport- en socio-culturele sector.

Goed dat er nu duidelijkheid is voor deze personen en de betrokken sectoren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Laat gemeenten de zelftests coördineren

Zelftests worden een belangrijk(er) middel in de strijd tegen Corona, zeker tegen de nieuwe omikronvariant. (1)
Dan is de uitdaging om die zoveel mogelijk tegen de beste, meest laagdrempelige voorwaarden ter beschikking te stellen.

Onze ingewikkelde staatsstructuur zorgt weer voor de nodige problemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pensioendienst S-Plus

“Ik krijg als politicus regelmatig vragen van personen over hun (toekomstig) pensioen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Logisch als je veel ‘tussen de mensen’ bent.

Ik verwijs vaak door naar S-Plus, de seniorenorganisatie van de socialistische mutualiteit ‘De Voorzorg’.
S-Plus heeft een eigen pensioendienst uitgebouwd, waar iedereen informatie kan krijgen over haar/zijn individueel dossier.

Personen, die vragen hebben rond pensioendossiers, kunnen er steeds terecht.

Gelukkig is er de index

De prijzen blijven maar stijgen.
Er zijn de energieprijzen en de waterfactuur.
Nu is er de verwachting dat we “weldra tot tien procent meer betalen in de supermarkt”. (1)

“Bij het begin van het jaar brengen de verschillende media meestal overzichten van wat er wijzigt per 1 januari.
Het is zeker dit jaar de moeite om deze nu eens te bekijken met de toenemende inflatie en alle prijsstijgingen, die zich aankondigen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal