Nationaal

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Binnen de Senaat functioneert er een Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

“Omdat ik collega-Vlaams Parlementslid Katia Segers opgevolgd heb in de Senaat, die ondervoorzitter was van dat Adviescomité, is dat ondervoorzitterschap d’office bij mij terechtgekomen”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.

Gratis naar Plopsaland in De Panne

VOORUIT organiseert een familiedag in Plopsaland in De Panne.

Gratis voor VOORUIT-leden”, aldus Ludwig Vandenhove.

TikTok-app verbieden: een goede zaak, maar …

“Ik vind het een goede zaak dat diverse overheden de TikTok-app verbieden, ook zeker voor hun personeel (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De reden: mogelijke spionage door China.

Maar in feite zou dit maar een begin moeten zijn van meer en algemenere acties tegen het gebruik van bepaalde apps of andere, gelijkaardige technologieën, die onze veiligheid en onze privacy bedreigen.

VOORUIT blijft werken aan uw energiefactuur

“Wij blijven als VOORUIT werken aan uw energiefactuur”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wij hebben ervoor gezorgd dat de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) op 6% blijft voor elektriciteit en dat die daling slechts gedeeltelijk zal gecompenseerd worden met accijnzen. En met het VOORUIT-voorstel voor een energieprotocol zijn er inmiddels al 300 000 voorschotfacturen aangepast.

Slotevent ‘The Big Shift’

Op dinsdag 28 februari 2023 vond het slotevent van ‘The Big Shift’ plaats in de VOORUIT-kantoren in Brussel, Keizerslaan 13.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was erbij.

Annelies Verlinden, doe uw werk NU!

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (cd&v) kondigt in de media aan om in België van 184 naar 40 politiezones te willen gaan.
In Limburg zouden er nog drie politiezones overblijven. (1)(2)

Ministers zouden beter hun werk NU doen en doen wat ze moeten doen in plaats van straffe verklaringen af te leggen over beleid van toekomstige regeringen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is blijkbaar de gewoonte geworden bij de nieuwe generatie politici.

Non-beleid banken: blijven tegen reageren

“Als VOORUIT blijven we reageren tegen het non-beleid van de banksector, waarbij de dienstverlening steeds sterker wordt afgebouwd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In elke gemeente, dus ook in Sint-Truiden, moeten we blijven ijveren voor voldoende en goed werkende bankautomaten.
Voor de ouderen, die niet overweg kunnen met die automatisering, moeten er loketten ter beschikking blijven.
Tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden op maandag 30 januari 2023 heb ik nogmaals aangedrongen bij de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid dat ze moeten blijven de druk uitoefenen op de banken in onze stad om hun beleid aan te passen.

Studiedag ‘Senioren en politiek’

“VOORUIT stelt de bevolkingsgroep van de ouderen op dezelfde lijn als alle andere leeftijdscategorieën. Niet meer, maar ook niet minder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In de aanloop naar het belangrijk verkiezingsjaar 2024 organiseren we met VOORUIT daarom een aantal studiedagen, waarin we zoveel mogelijk thema’s rond senioren aan bod willen laten komen.
De bedoeling is om ideeën en suggesties op te doen rond de verkiezingsprogramma’s voor de Europese, federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke verkiezingen
.

Ik coördineer de studiedagen namens VOORUIT.

Eerste tussenkomst in de Senaat

“Ik deed op vrijdag 13 januari 2023 mijn eerste tussenkomst in de Senaat sinds ik recent gemeenschapssenator geworden ben”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het was natuurlijk niet echt mijn eerste ‘optreden’, vermits ik tussen 2003 en 2007 al rechtstreeks verkozen senator was.

 

Tags:

PvdA fractie Eerste Kamer op bezoek bij VOORUIT-fractie Senaat

Op dinsdag 10 januari 2023 heeft de PvdA-fractie van de Eerste Kamer in Nederland een bezoek gebracht aan de Belgische Senaat en aan de VOORUIT-fractie in die Senaat.

De Eerste Kamer in Nederland staat per definitie gelijk aan de Senaat in België, ook al is er een groot onderscheid qua samenstelling en bevoegdheden.
Dat bleek nog maar eens uit het gesprek.

Tags:

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal