Privéjets: allemaal goed en wel, maar…

“Deze week brengt Het Belang van Limburg in een zomerreeks ‘De wereld van de privéjets’.
Fijn om te lezen, maar ik heb er een aantal fundamentele vragen bij”, zegt Ludwig Vandenhove.

“The sky is the limit”, letterlijk en figuurlijk in de fascinerende wereld van de privéjets’ staat elke dag in de aankondiging in de krant. Dat blijkt ook uit de artikels.

Allemaal goed en wel, maar dit is de reinste vorm van kapitalisme.
Geen probleem voor mij als mensen dit kunnen en willen betalen, dat is hun vrijheid en keuze. Maar de samenleving heeft dan wel het recht om de uitwassen ervan aan te pakken.

Mijn voorstellen.
Vooreerst moet de vliegtuigsector algemeen aangezet worden om versneld in te zetten op meer klimaatvriendelijke toestellen.
De overheid moet dit faciliteren door sterk milieuvervuilende toestellen ‘aan te pakken’, bijvoorbeeld via uitfasering en/of hogere taksen in functie van meer aandacht voor het leefmilieu en het klimaat. 
Dit geldt nog meer voor privéjets, omdat zij in verhouding weinig personen transporteren in relatie tot de veroorzaakte overlast.
De Europese Unie (EU) moet daarbij voorop lopen, maar individuele landen moeten daarop niet wachten om voorzetten te geven.
Vervolgens moeten er maatregelen komen dat er een minimumafstand zou moeten zijn vooraleer vliegtuigen ingeschakeld zouden mogen worden. Bijvoorbeeld korte vluchten, zoals van Antwerpen of Brussel naar Luik of omgekeerd, zouden best verboden of ontzettend duur gemaakt worden.
Natuurlijk zijn uitzonderingen mogelijk, zoals medische transporten.
Tot slot moeten er (meer) belastingen geheven worden op vliegen.
Des te meer naarmate er minder personen in een toestel plaatsnemen, lees privéjets.

Wie nu nog niet wil begrijpen dat in periodes van extreme weerfenomenen ingrijpende klimaatmaatregelen nodig zijn, is ofwel dom, ofwel van slechte wil.
Alle inspanningen op dat vlak, kleine en grote, zijn meer dan ooit nodig.
Dat niet willen zien, staat gelijk met het ontkennen van het zonlicht.

Hetzelfde geldt voor de toenemende begrotingstekorten van alle Belgische overheden. We gaan dat probleem niet alleen oplossen met besparingen, maar evenzeer met nieuwe inkomsten.
Hier zit al een gedeeltelijke oplossing en alle kleine beetjes helpen.
Zulke taksen passen perfect in het rijtje ‘laat de rijken betalen’.” Zo kunnen fiscaliteit en milieu- en klimaatbeleid hand in hand gaan.”

Laat dit al een tip zijn voor de federale regeringsonderhandelaars.”
___

Tags: