Staatshervorming of niet?

“Met Bart De Wever (N-VA) als preformateur staat het in de sterren geschreven dat in de gesprekken voor de federale regering een mogelijke nieuwe staatshervorming aan bod zal komen.
Hij kan moeilijk anders met zijn achterban. Maar waar zullen we eindigen?”, aldus Ludwig Vandenhove.

De beide Franstalige partijen, die mee onderhandelen, Mouvement Reformateur (MR) en Les Engagés, willen spreken over een verdere regionalisering. Maar ze stellen ook voor om een aantal bevoegdheden net opnieuw te federaliseren.
Wat zal de N-VA daarover zeggen? Ik ben benieuwd.
Zal Bart De Wever zijn aanhangers bedienen of wil hij absoluut Eerste Minister worden? We zullen zien.

Ik kan mij in dat Franstalig voorstel enigszins vinden tenminste als dat de logica zou volgen en vooral naar de efficiëntie zou kijken.
Ons land is veel te ingewikkeld, het moet opnieuw eenvoudiger. 

Die ingewikkeldheid is voor mij één van de belangrijke redenen waarom de burger zich steeds meer afkeert van de politiek.
Als het efficiënter is bepaalde bevoegdheden opnieuw samen te doen op Belgisch niveau, doen!
Als het efficiënter is om bepaalde bevoegdheden (verder) op te splitsen, doen!

En laat dat dan vooral niet gebeuren via grondwetswijzigingen.
Dat neemt veel teveel tijd in beslag en als het niet blijkt te werken, zitten we ermee.

Mijn voorstel: evalueer wat nu goed, minder goed of slecht werkt na zes staatshervormingen en probeer dat maximaal bij te sturen.
Ofwel door samenwerkingsakkoorden tussen gemeenschappen, gewesten en de federale staat, ofwel door bepaalde bevoegdheden asymmetrisch te organiseren.

Dat laatste kan bij gewone meerderheid, er is geen grondwetsherziening voor nodig.(1)(2)

Ons land heeft andere problemen dan dat er nu weken of maanden zou gepraat worden over weer maar eens een nieuwe staatsstructuur. Bovendien leeft dat niet bij de bevolking.

Onderhandelaars van de federale regering: gebruik uw gezond (Belgisch) verstand.
___

Tags: