Drugsproblematiek grensstreek: complex probleem!

“De drugsproblematiek in de grensstreek tussen Nederland en België is een complex probleem waar geen éénduidige en/of éénvoudige oplossingen voor bestaan.”, aldus Herman Reynders, Peter Vanvelthoven en
Ludwig Vandenhove/> namens sp.a Limburg.
“Een globale aanpak en een lange termijnvisie zijn de boodschap.”


Dit is de ‘rode’ draad van een persconferentie, die sp.a Limburg hierover gehouden heeft op dinsdag 3 februari 2009.

De conclusies volgens burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove:

- “de besluiten van de studie van de professoren Cyrille Fijnaut en Brice De Ruyver moeten uitgevoerd worden, dit wil zeggen een Euregionale aanpak onder leiding van de gouverneurs van Nederlands en Belgisch Limburg.
Hier moet een concreet dossier rond uitgewerkt worden met Europese subsidies;

- het beleid moet én preventief én repressief zijn. Nu wordt immers teveel en te vaak enkel aandacht geschonken aan het repressieve aspect.
sp.a Limburg dringt erop aan dat er in België en Vlaanderen echt werk gemaakt wordt van een preventief beleid.

Een eerste voorwaarde is dat de cijfers ter zake geactualiseerd worden, want de laatste cijfers dateren van 2004. Bovendien gebeurt dit preventief beleid nu ongecoördineerd en verspreid over de diverse beleidsniveaus in België en Vlaanderen en zelfs op hetzelfde niveau tussen verschillende departementen/ministers (bijvoorbeeld onderwijs/welzijn in Vlaanderen).
Voor sp.a-Limburg moeten gemeenten/steden en het onderwijs hierin, financieel en inhoudelijk,  ondersteund door de hogere overheden, een belangrijke rol spelen.
sp.a-minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke, die op dit vlak al een aantal initiatieven genomen heeft, steunt dit idee. Het zal dan ook opgenomen worden in het sp.a-programma voor de komende Vlaamse verkiezingen.
Hierover heb ik op woensdag 4 februari 2009 een vraag gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De vraag, alsook het antwoord van minister Guido De Padt, kan u vinden op de website www.dekamer.be;

- de gemaakte beloftes door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om extra politiemensen in te zetten in de grensstreek (op basis van de conclusies van de hoger aangehaalde studie) moeten nagekomen worden.
Op basis van de huidige berichten en cijfers is dit helemaal niet het geval!
Nog erger de betrokken politiemensen zouden zelfs ‘afgaan’ van het zogeheten interventiekorps (CIK) voor Limburg, los van de inhoudelijke discussie of deze betrokken personeelsleden hiervoor de geschikte capaciteiten hebben.
We maken ons hiermee hopeloos belachelijk ten opzichte van Nederland, want daar zijn sinds half januari 50 extra politieagenten ingezet, de zogeheten BorderlineS, om specifiek op te treden tegen drugrunners en -dealers.
Ook hieromtrent heb ik op woensdag 4 februari 2009 een vraag gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De vraag, alsook het antwoord van minister Guido De Padt, kan u vinden op de website www.dekamer.be;

- drugsdealers kunnen niet genoeg gestraft worden, maar dan moeten de uitgesproken straffen ook effectief uitgevoerd worden!
In dat verband pleit sp.a-Limburg voor naast de effectieve uitvoering van de uitspraken van de rechtbank voor een verder doorgedreven wetgeving qua bestuurlijke handhaving.
Samen met sp.a-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers  Peter Vanvelthoven zal ik in die zin kortelings een wetsvoorstel indienen gelijkaardig aan de Bevordering Integriteits Beoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB) in Nederland.”

De drugsproblematiek in het algemeen en in de grensstreek tussen Nederland en België in het bijzonder vereist een globale en lange termijn oplossing: dat is de boodschap van sp.a-Limburg!

Deze persconferentie kon op heel wat mediabelangstelling rekenen. Er werd onder andere een item aan gewijd op
Radio 2/> en TVLimburg (TVL) en in de kranten ‘De Standaard’, ‘Het Nieuwsblad’, ‘Het Laatste Nieuws’ en ‘Het Belang van Limburg’ verscheen een artikel.

Hieronder vindt u bijvoorbeeld integraal het artikel dat op woensdag 4 februari 2009 in het ‘Het Belang van Limburg’ verscheen.

Limburg wacht nog altijd op dertig drugsagenten 

Dertig beloofde drugsagenten zijn nog altijd niet in Limburg gearriveerd. Ex-minister van Binnenlandse Zaken Dewael (Open VLD) zou ze naar de lokale politie in de grensstreek sturen voor wekelijkse drugscontroles. De belofte dateert van eind november 2008. Vandaag geeft opvolger De Padt duidelijkheid. "We weten nu al dat de agenten nooit komen", zegt sp.a-Limburg vanop de oppositiebank.

De strijd tegen het drugstoerisme was gisteren brandend actueel. Een drugsbende opgerold in Maastricht, een wiettop in Roermond en een persconferentie van sp.a-Limburg in Hasselt. Nederland doet zijn werk en wat doen wij in België? Waar blijven de 30 agenten die Dewael heeft beloofd? Volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove verwacht vandaag een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt. "Maar ik kan u nu al zeggen dat ze nooit komen. In Maastricht hebben ze wel meteen actie ondernomen", foetert Vandenhove. Met 50 man sterk strijdt het politieteam BorderlineS tegen drugsrunners en dealers. Met succes. Fractieleider Peter Vanvelthoven, ook burgemeester van Lommel, waarschuwt dat het dichten van het ene gat - drugsstad Maastricht - niet mag leiden tot een drugstrafiek vanuit Eindhoven.

Krachtdadig
Voor de kopstukken van sp.a-Limburg - Vanvelthoven, Vandenhove en Reynders - kan de drugsaanpak niet hard genoeg: "Straf de drugstrafikanten en stop ze dan ook in de 'bak'. Dat gebeurt niet door een tekort aan cellen", betreurt volksvertegenwoordiger Vandenhove.

De socialisten vinden dat ook de preventieve aanpak faalt: versnipperd over zo'n dertig instanties en voor een bedrag van slecht één euro per inwoner. In 2004 ging 11,35 miljoen euro naar preventie tegenover 117,5 miljoen naar hulp en 167,12 miljoen naar veiligheid. "Meer recente cijfers zijn er niet. Dit alleen al is verontrustend." Om jongeren op een eenzelfde manier kennis te laten maken met de risico's van drugs pleit sp.a-Limburg voor een verplicht modelpakket voor alle scholen. Ze willen hun partijgenoot - Vlaams minister Frank Vandenbroucke - aan het werk zetten.

Vergunningen
De sp.a-burgemeesters Vandenhove, Reynders en Vanvelthoven willen een wettelijk middel om de vergunning van discutabele en verdachte zaken te weigeren. Nachtwinkels zijn wel eens een dekmantel voor duistere zaakjes. "In Lommel voelde iedereen dat een nieuw café een 'drugskot' zou worden, maar we konden op voorhand niets doen. Het is beter dat we die problemen kunnen voorkomen. Creëer een mogelijkheid dat we vergunningen kunnen weigeren. Bijvoorbeeld doordat de politie een negatief advies kan geven wanneer eigenaars of uitbaters een drugsverleden hebben", zegt Peter Vanvelthoven. Samen met zijn collega Vandenhove gaat hij zo'n wetsvoorstel indienen. Het idee is gestoeld op de Nederlandse BIBOB-wet (Bevordering Integriteits Beoordeling door het Openbaar Bestuur). Volgens die wet kan een vergunning geweigerd worden wanneer al het vermoeden bestaat dat de zaak misbruikt zal worden om geld wit te wassen. De 'operatie Schone Handen' in Nederlands-Limburg leidde in vijf gemeenten tot de weigering van 40 vergunningen op 325 aanvragen.

Indien u de integrale perstekst wenst, stuur gerust een mail naar burgemeester@sint-truiden.be.