Henri Pisane 30 jaar voorzitter van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden!

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de foorreizigers, marktkramers en standhouders van de rommelmarkt op zondag 25 januari 2009 werden de heer Henri Pisane en zijn echtgenote mevrouw Denise Hayen in de bloemen gezet omwille van het 30 jaar voorzitterschap van Henri van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden.
Deze verjaardag valt (bijna) samen met het succes van de zaterdagmarkt in Sint-Truiden!


Vanaf het ogenblik dat ik burgemeester van de stad Sint-Truiden geworden ben op 1 januari 1995 heb ik altijd bijzonder belang gehecht aan de foorreizigers, de marktkramers en de standhouders van de rommelmarkt. De bevoegde schepenen zijn dan ook altijd, en niet toevallig, van sp.a-signatuur geweest.”, aldus burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Momenteel is dit schepen
Filip Moers/>”.

Sint-Truiden is historisch gezien altijd een marktstad geweest met onder andere vroeger nog de aanwezigheid van de zogeheten ‘beestenmarkt’ op de Grote Markt en het Minderbroedersplein.

“In ons beleid behandelen wij foorreizigers en marktkramers als alle andere middenstanders.”, aldus Ludwig Vandenhove

In de loop der jaren hebben wij verschillende initiatieven naar deze beroepscategorieën toe genomen. Eén daarvan is onder andere de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor foorreizigers en marktkramers, die begonnen is in 1996. Voor het eerst zijn dit jaar ook de standhouders van de rommelmarkt uitgenodigd.

Als parlementslid, én als senator, én als federaal volksvertegenwoordiger, heb ik eveneens diverse wetgevende initiatieven genomen naar deze beroepscategorieën toe. Zo heb ik heel actief meegewerkt aan de wetgeving op de ambulante handel, die sinds juli 2005 in/> voege is en waarbij vooral foorreizigers meer rechtszekerheid krijgen.

Dit 30 jaar voorzitterschap, maar tevens het 30 jaar bestaan van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden, zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan.
Samen met de stad Sint-Truiden zal de vereniging hier in de loop van 2009 op een bijzondere manier aandacht aan schenken tijdens één en/of meerdere zaterdagmarkten.
U hoort er alleszins nog van!

Aan Denise en Henri: alleszins bedankt, proficiat en nog vele gelukkige en gezonde jaren!

Zie onder andere ook de teksten 'Kermis Sint-Truiden 2006' en 'Succesvolle infovergadering nieuwe wet op de ambulante handel' op deze website.