Gebrek aan coherent asiel- en migratiebeleid heeft nu ook consequenties voor gemeenten en steden!

Zoals op heel wat domeinen, voert de huidige federale regering ook op het vlak van asiel- en migratie totaal geen beleid.

“Nu is het zelfs zover dat dit zware (financiële) consequenties heeft voor gemeenten en steden, zeker voor de stad Sint-Truiden met een open asielcentrum en heel wat asielzoekers, die in private woningen verblijven.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove heeft hierover een interview gegeven aan ‘Het Belang van Limburg’ dat verschenen is op donderdag 22 januari 2009. 

 

 

Hieronder vindt u het integrale interview.

 

 

"Oplossing voor asielbeleid" 

 

HASSELT - Er moet snel een oplossing komen voor het asiel- en migratiebeleid. Dat zegt
Ludwig Vandenhove(sp.a), overigens niet helemaal zonder eigenbelang. Het asielcentrum in Sint-Truiden zit overvol. En de stad krijgt alsmaar minder financiële compensaties.

 


Ludwig Vandenhove,sp.a-volksvertegenwoordiger en burgemeester van Sint-Truiden, is niet te spreken over de politieke spelletjes die Annemie Turtelboom (migratie- en asielbeleid) en Marie Arena (maatschappelijke integratie en verantwoordelijk voor de asielcentra) spelen. Het gevolg is overvolle asielcentra. De bezettingsgraad in het asielcentrum van Sint-Truiden is opgelopen tot 103 procent (450 plaatsen plus 18 mensen extra). Nooit waren het er zoveel: 81 procent bezettingsgraad in 2003, 88 procent in 2004, 90 procent in 2005 en 2006, 82 procent in 2007, 97 procent in 2008, 103 procent nu. "Dit is niet goed", zegt Vandenhove. "Als mensen op elkaars lip leven, krijg je spanningen."

 

Compensaties

 

De burgemeester ergert zich daarnaast ook aan het gegeven dat de financiële compensaties voor gemeenten met een asielcentrum van jaar tot jaar dalen. Hij illustreert met een reeks voorbeelden voor Sint-Truiden.

 

1. OCMW's in gemeenten met een asielcentrum hebben extra werk. Vaak draaien ze ook op voor uitgewezen asielzoekers die toch blijven hangen. Daarom krijgt het OCMW van Sint-Truiden een extra federale toelage. Die bedroeg 292.980 euro in 2000, liep op tot 351.523 euro in 2003 maar wordt sindsdien van jaar tot jaar verminderd tot nog maar 120.815 euro in 2007.
2. Ook de stad, in het bijzonder de dienst bevolking, heeft extra werk door het asielcentrum. De compensatie hiervoor bedraagt 111.564 euro en is in tien jaar niet één keer geïndexeerd.
3. Om mogelijke spanningen te voorkomen, organiseren asielcentra allerlei initiatieven, zoals opendeurdagen, world
markets en culturele activiteiten voor de plaatselijke bevolking. Maar het budget dat Fedasil voor buurtinitiatieven uittrekt is in amper drie jaar tijd gehalveerd van 569.200 euro in 2007 tot 236.000 euro dit jaar voor alle asielcentra samen. Uiteraard deelt ook Sint-Truiden in de klappen.

Voor
Ludwig Vandenhove liggen de conclusies voor de hand.

 

1. Er moet snel een politiek akkoord komen over asiel en migratie. Premier Herman Van Rompuy moet de zaken naar zich toetrekken. Het is vooral wachten op de omzendbrief met criteria voor regularisatie. Eens die er zijn, wil Vandenhove dat ze ook worden toegepast. Dat impliceert effectief repatriëring voor wie niet mag blijven.
2. In de volgende regering moeten asiel, migratie en integratie in één hand komen.
3. Steden die een asielcentrum op hun grondgebied hebben, blijven recht houden op financiële compensaties.