oktober 2023

Nieuw pachtdecreet goedgekeurd

“Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 4 oktober 2023 werd het nieuwe pachtdecreet goedgekeurd door de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Als VOORUIT hebben wij tegengestemd.

Het is positief dat er eindelijk een nieuw pachtdecreet is, maar voor VOORUIT gaat het niet ver genoeg.

Cursus verkeersopfrissing

“S-Plus Sint-Truiden organiseert een cursus verkeersopfrissing”, zegt bestuurslid Ludwig Vandenhove.

“Locatie: Politiehuis lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Op donderdag 26 oktober 2023 vanaf 13 uur 30 tot en met 16 uur.

De toelichting wordt gegeven door de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

De toegang is gratis.

Inschrijven bij Marleen Pauwels: GSM 0474/40 77 92 of marleenpauwels@icloud.com

Senioren en het Vlaams beleid

Op vrijdag 13 oktober 2023 organiseren S-Plus, de Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)-Senioren en VOORUIT de laatste van drie studiedagen rond de verschillende verkiezingen in 2024.
Locatie: Provinciehuis Limburg, Universiteitslaan 1, Hasselt.

Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)

“Op dinsdag 26 september 2023 vond er in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie een interessante bespreking plaats met VLABEL”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde een aantal vragen.

Een eerste vraag ging over de controles van VLABEL op gokbedrijven.
VLABEL stelt enkel vast of alle belastingen betaald zijn en controleert niet of de vergunningen al dan niet in orde zijn.
Dat is het werk van de federale Kansspelcommissie (KSC).
De samenwerking tussen VLABEL en de KSC kan heel wat beter.

Kloof met de burger

Dat zoveel politici zich uitputten in het bekritiseren van de eigen stiel, mag de ultieme triomf heten van de antipolitiek. Het wantrouwen dat de burgers volgens zoveel studies koesteren tegenover hun gekozenen, wordt nu helemaal door die gekozenen geïncarneerd. Of het helpt om de zogeheten kloof met de burger te dichten , is maar de vraag. (1)

___

WERELDDIERENDAG

“Dieren zijn levende wezens, verzorg ze zoals mensen, ze verdienen dat”.
Ludwig Vandenhove

Trambus Spartacus: geen oplossing

“Het Spartacusplan voor het Limburgs openbaar vervoer, destijds gelanceerd door wijlen Steve Stevaert, wordt nog steeds gebruikt als term als het over een betere ontsluiting van de provincie Limburg gaat (qua openbaar vervoer) ”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Beleids- en begrotingstoelichting Justitie en Handhaving

“In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 3 oktober 2023 stond de begrotingsuitvoering 2022 van Justitie en Handhaving op de agenda”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Toenemende wasberenpopulatie is een probleem

“Er zijn steeds meer waarnemingen van wasberen in Vlaanderen.
Wasberen lijken misschien lieve diertjes, maar ze kunnen heel wat schade toebrengen aan de natuur”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Hoeveel wasberen bevinden zich momenteel in Vlaanderen?
Is de situatie gelijkaardig in Wallonië, want daar wordt gesproken over de aanwezigheid van 60 000 wasberen? En zij stoppen uiteraard niet aan de (taal)grens.
Wat is de impact ervan op de natuur en de omgeving?

‘van embryo tot as’

Dat is de titel van het meest recente boek van ex-sp.a-, nu VOORUIT-, politicus Frank Keunen uit Diepenbeek.
De officiële voorstelling vond plaats op vrijdag 29 september 2023 in zaal De Kei, Keistraat 22 in Diepenbeek.

“Ik was graag aanwezig.

Tags:

Rohnny van Halmaal 

“Wie kent Rohnny (Houwaer) van Halmaal niet?
Koster, kunstenaar, de man die mee achter alle initiatieven zit in ‘het kunstdorp’ Halmaal (Sint-Truiden) en nog zoveel meer”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Zijn methaanvriendelijke koeien een oplossing?

“De hoge broeikasuitstoot is één van de problemen van de landbouwsector”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Moet de veestapel verminderen en/of kunnen de technologie en de wetenschap een al dan niet gedeeltelijke oplossing bieden?

Ik geloof dat technologie en wetenschap tot op zekere hoogte een uitweg kunnen bieden, maar op zich zal dat niet volstaan. Het is maatschappelijk en politiek echter niet verstandig om ‘alle eieren in die korf te leggen’.

Populisme, opportunisme, antipolitiek 

Jean-Marie Dedecker zal bij de parlementsverkiezingen in 2024 als ‘onafhankelijke’ de N-VA-Kamerlijst trekken in West-Vlaanderen. 

Puur populisme en opportunisme!
Dit soort ingrepen zorgt voor nog meer antipolitiek bij de bevolking.

Pagina's