oktober 2023

Sluiting papierfabriek SAPPI: “een uitwas van ons kapitalistisch systeem”

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 11 oktober 2023 naar aanleiding van de plotse aankondiging van deze bedrijfssluiting. (1)

“Gewoon schandalig”, aldus Ludwig Vandenhove.
Weer maar eens een voorbeeld waarbij het enkel om de winst draait en de werknemers als grof vuil op straat gezet worden.

Minister Mathias Diependaele (N-VA) versus VLABEL

“VOORUIT, collega-Vlaams volksvertegenwoordiger & VOORUIT-fractieleidster Hannelore Goeman en ikzelf blijven het onrechtvaardig vinden dat er ‘achterpoortjes’ blijven bestaan qua erfbelasting voor familiale vennootschappen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar bevoegd Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA) wil absoluut geen decretale aanpassing.

Hoe werkt de Belgische Kustwacht?

“De Belgische Kustwacht is een losse organisatie van diverse overheidsdiensten. Langs Vlaamse kant gaat het om het Vlaamse departement Landbouw en Visserij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Vorig jaar is er een audit gebeurd over de werking van deze instantie waaruit bleek dat er een gebrek aan politieke leiding was en dat er te weinig financiële planning op lange termijn was. Ook voor de Belgische - lees Vlaamse - visserijsector is dit een belangrijke instelling.

Tafelspringers

In de politiek kom je veel ‘tafelspringers’ tegen, in verhouding meer dan in het algemeen maatschappelijk gebeuren.

Gelukkig vallen een aantal van hen snel(ler) door de mand.
Kwaliteit komt meestal altijd boven.

Stadsschuld Sint-Truiden: nog erger!

“Uit ‘de gemeentecheck’, die het Belang van Limburg georganiseerd heeft onder de Limburgse gemeentebesturen, blijkt dat de stad Sint-Truiden de hoogste schuldgraad per inwoner in Limburg heeft: 2 505 euro per inwoner (1)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Maar de echte schuld per inwoner ligt nog hoger: om en bij de 3 500 euro per inwoner.
Vanwaar dat verschil? Omdat de schulden van de autonome gemeentebedrijven nog moeten meegeteld worden.

Eenzaamheid: wat doet Vlaanderen ertegen?

“Uit een recente Europese studie naar eenzaamheid is gebleken dat Belgische 65-plussers het hoogste scoren en zich dus erg eenzaam voelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Trekt Vlaanderen conclusies uit deze studie?
Zal het Vlaams beleid ter zake aangepast en/of uitgebreid worden?
Zullen gemeenten, die het dichtst bij de burger staan en die eenzaamheid het best kunnen aanpakken, extra financiële en/of andere middelen ontvangen?
Blijft het bij veel beloften (op papier)?

Geen stemrecht vanaf 16 jaar

“VOORUIT heeft een voorstel van decreet ingediend om stemrecht op 16 jaar in te voeren voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, één van de medeondertekenaars. “Het is echter weggestemd door de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement. (1)

Ik vind dat we er alles moeten aan doen opdat jongeren meer geïnteresseerd zouden worden in de politiek.
Alle middelen zijn daartoe goed.

Gewassen ‘aanpassen’ als gevolg van de klimaatverandering?

“Er zijn plannen op het niveau van de Europese Unie (EU) om de wetgeving rond Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO‘s) aan te passen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

“Er worden bijvoorbeeld bepaalde gewassen genetisch gemanipuleerd om resistenter te zijn tegen droogte.
De EU ziet zich nu genoodzaakt om de wetgeving hieromtrent te herzien.

Hoe staat Vlaanderen tegenover deze evolutie?
Wordt er niet te ver gegaan in plaats van echt iets te doen aan de klimaatverandering zelf? 

Enkelbanden

“In de verlofperiode is er veel aandacht geweest voor de nieuwe enkelbanden, die Vlaanderen aangekocht heeft”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook was er heel wat kritiek op de Amerikaanse onderneming aan wie de levering uiteindelijk toebedeeld is.

Enkelbanden zijn een alternatief voor de traditionele gevangenissenstraffen.
Volgens sommigen een goed alternatief, volgens anderen wordt deze sanctie - teveel? - gebruikt om het tekort aan plaatsen in de gevangenissen te compenseren. 

Ander financieringsmodel voor de lokale politiezones?

“Een ander financieringsmodel voor de lokale politiezones is nodig, maar wanneer volgen concrete beslissingen?
Het wordt eerder een (lang) vervolgverhaal”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.

“Federaal minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (cd&v) legt vaak publieke verklaringen af, maar in de praktijk gebeurt er weinig.
Het volgende onderzoek is op komst en daar blijft het wellicht bij.

Tags:

Sociale media

Het grootste deel van de schermtijd gaat naar sociale media. Of ‘antisociale media’, zoals neuropsychiater Theo Compernolle, auteur van ‘Ontketen je brein’, ze noemt.

Malafide dierenhandelaars screenen met Artificiële Intelligentie (AI)?

“Er bestaan spijtig genoeg heel wat onbetrouwbare dierenhandelaars”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De beide Brusselse universiteiten ‘Université libre de Bruxelles’ (ULB) en ‘Vrije Universiteit Brussel’ (VUB) hebben een AI-tool ontwikkeld  waarmee ze kunnen uitmaken of advertenties op het internet over de verkoop van huisdieren al dan niet te maken hebben met illegale handel in dieren.

Nieuwsbrief nr. 209

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen. 

Tags:

Pagina's