Nieuw pachtdecreet goedgekeurd

“Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 4 oktober 2023 werd het nieuwe pachtdecreet goedgekeurd door de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Als VOORUIT hebben wij tegengestemd.

Het is positief dat er eindelijk een nieuw pachtdecreet is, maar voor VOORUIT gaat het niet ver genoeg.

Dit decreet ligt in het verlengde van het huidig landbouwbeleid en is andermaal geen aanzet tot een andere duurzame, ecologische en robuuste landbouw. Ook wordt er niet geraakt aan het principe van de teeltvrijheid, nochtans nodig willen we de kwaliteit van de gronden verbeteren. In tegenstelling tot Wallonië - gebaseerd op het Franse model - is er eveneens geen sprake van een overheidsinstelling, die desgevallend kan ingrijpen op de prijzen van de landbouwgronden.
Dat is vooral belangrijk voor de jonge landbouwers.

Dat zijn de belangrijkste argumenten voor de VOORUIT-tegenstem.

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (1)
___