‘van embryo tot as’

Dat is de titel van het meest recente boek van ex-sp.a-, nu VOORUIT-, politicus Frank Keunen uit Diepenbeek.
De officiële voorstelling vond plaats op vrijdag 29 september 2023 in zaal De Kei, Keistraat 22 in Diepenbeek.

“Ik was graag aanwezig.

De auteur brengt heel wat positieve boodschappen, een verademing in deze tijden van toenemend negativisme en individualisme”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik citeer Frank Keunen: “Het boek ‘van embryo tot as’ draag ik op aan alle mensen, die bewust leven in het nu, die zich continu engageren om zich in te zetten voor de medemens en in iedere situatie op zoek gaan naar het positieve. Samengevat voor zij, die van het zelfstandig naamwoord ‘goesting’ een werkwoord maken.
Met een bijzondere vermelding voor alle politiekers, die actief en met goede bedoelingen zich blijven inzetten, die hun ‘me-time’ inruilen om iedere keer opnieuw het beste van zichzelf te geven met één doel: ons zeer tijdelijk leven op de planeet zo comfortabel mogelijk te maken.
” (1)

Twee boodschappen treffen mij het hardst in het boek.
Vooreerst de oproep aan de burger om zich (meer) in de politiek te interesseren en te engageren. Het is de dezelfde leidraad, die ik ook altijd gebruik als ik ergens ga spreken over politiek, zeker in het onderwijs. 
Wij moeten ons ervan bewust zijn dat de politiek, lees overheid, grotendeels, van ’s morgens tot ’s avonds, ons dagelijks leven en vooral het kader waarin het zich afspeelt, bepaalt. Ik druk het altijd als volgt uit: “Als u zich niet in politiek interesseert, realiseer u dan dat de politiek zich wel sterk in u interesseert.”
Ten tweede en een logisch gevolg van de eerste stelling betreft het aandringen om zeker gaan te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024.
Door een voor mij onterechte, zelfs slechte beslissing van de huidige Vlaamse regering van N-VA, cd&v en Open  Vld zijn wij als burgers niet meer verplicht om te gaan stemmen voor de gemeente. (2) 

Het boek is een aanrader voor iedereen, die in politiek geïnteresseerd is.
De auteur houdt er de komende maanden heel wat voordrachten over in gans Vlaanderen.”

Alle informatie over het boek en de lezingen op www.goestinghetleven.be
___

 • (1)Frank Keunen, Promotiefolder boek ‘van embryo tot as’, 2023.
   
 • (2)Frank Keunen, ‘van embryo tot as’, uitgegeven door de auteur zelf, 2023.
   
 • Zie onder andere ook ‘Doceren en lesgeven, betekent ook verbeteren’ van donderdag 24 april 2014 op deze website.   
   
 • Foto: eigen foto.
   

Tags: